Kysely

Kysely tekstipuhelupalvelun käyttäjille ja heidän läheisilleen

Keltainen tulppaanikimppu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut laaja-alaisen työryhmän valmistelemaan tekstipuhelupalvelun tulevaisuutta. Työryhmässä on ministeriöiden, Kelan ja eri vammaisjärjestöjen edustajia. Ryhmä selvittää kyselyllä tekstipuhelupalvelun käyttöä.

Kyselyllä selvitetään myös käyttäjien mahdollisuutta ja esteitä käyttää tekstipuhelupalvelun sijaan muita palveluita, apuvälineitä ja yleisiä viestintäratkaisuja. Tuloksia hyödynnetään pohdittaessa tekstipuhelupalvelun jatkoa.

Kyselyyn voi vastata joko palvelun käyttäjä, palvelun käyttäjän läheinen tai muu palvelun käyttöä tunteva henkilö. Näin pyritään keräämään mahdollisimman kattavasti tietoa eri käyttäjäryhmien tarpeesta myös niiden osalta, jotka eivät itse pysty kyselyyn vastaamaan.

Linkki kyselyyn:
Kysely tekstipuhelupalvelun käyttäjille, heidän läheisilleen ja muille palvelun käyttöä tunteville (webropolsurveys.com)

Vastauksia toivotaan 19.4.2023 mennessä.