Blogit

Kuuloliiton hyveet määritelty työyhteisön kehittämiseksi

Kuuloliiton yhteiset hyveet määriteltiin tänä keväänä henkilöstön kehittämispäivillä Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Hyve on positiivinen käyttäytymistapa, joka auttaa yksilöä ja koko työyhteisöä toimimaan toivotulla tavalla.  

Hyveiden tarkoitus on ohjata työyhteisön jäsenien käytöstä myönteisen ja tuotteliaan ilmapiirin luomiseksi. Hyveet eivät ilmaise pelkästään työyhteisön arvoja vaan ovat aktiivisia ominaisuuksia, jotka toteutuvat käytännössä, sanoina, tekoina ja toimintana.  

Me Kuuloliitossa olemmekin kaikki sitoutuneet antamaan oman työpanoksemme saavuttaaksemme toiminnallamme vahvan ja terveen, vastuuta kantavan työyhteisön. 

 

Työntekijöidemme mielestä hyväksyvyyttä on: 

    • tulla toimeen ja kohdella kaikkia yhdenvertaisesti  
    • pitää erilaisuutta ja monimuotoisuutta rikkautena ja pyrkiä toiminnallaan purkamaan ihmisten välisiä raja-aitoja 
    • halu oppia tuntemaan työkaverit 

 

 

 

 

Työntekijöidemme mielestä joustavuutta on: 

 • kyky vaihtaa näkökulmaa ja muuttaa mielipidettä 
 • kyky reagoida uusiin tilanteisiin ja vaihtaa suunnitelmia lennosta 
 • valmius priorisoida asioita ja tehdä kompromisseja 

 

 

 

 

Työntekijöidemme mielestä keskustelevuutta on:  

 • taito kuunnella ja kuulla myös muiden näkemyksiä 
 • valmius keskustella vaikeista asioista 
 • kyky ilmaista mielipiteet toisia loukkaamatta 

 

 

 

 

Työntekijöidemme mielestä luotettavuutta on: 

 • työnteko niin hyvin kuin osaa sovittujen aikataulujen mukaan 
 • olla tavoitettavissa ja vastata yhteydenottoihin mahdollisimman pian 
 • salassapitovelvollisuuden huomiointi 

 

 

 

Työntekijöidemme mielestä suvaitsevaisuutta on: 

 • ymmärtää ihmisten erilaisia arvoja ja valintoja sekä ottaa huomioon erilaiset taustat ja elämäntilanteet 
 • ymmärtää erilaisia työskentelytapoja 
 • kyky suhtautua avoimesti käsiteltäviin asioihin 

 

 

 

 

Työntekijöidemme mielestä ystävällisyyttä on: 

 • tervehtiminen, kiittäminen ja työrauhan antaminen 
 • valmius kuunnella ja auttaa 
 • hyvän työilmapiirin ylläpito omalla toiminnalla