Uutiset

Korkeimmalta oikeudelta valituslupa kuulovammaisen työolosuhteita käsittelevässä tapauksessa

Valkea talo.

Hovioikeus katsoi vuoden 2022 marraskuussa antamassaan päätöksessä, ettei työnantajalla ollut velvollisuutta työolosuhteiden kohtuullisiin mukautuksiin koeajalla, ja kuulovammaisen henkilön työsuhteen päättäminen oli perusteltua. Nyt korkein oikeus on myöntänyt asialle valitusluvan.

–Pidämme valitusluvan myöntämistä erittäin perusteltuna ratkaisuna. Kuuloliiton näkemys on, että yhdenvertaisuuslaissa määritelty velvollisuus mukautuksiin koskee myös koeaikaa. Kyseessä on tärkeä ennakkotapaus, jossa määritellään, millä perusteilla työnantajalla on oikeus päättää työsuhde ja miten yhdenvertaisuuslakia sovelletaan, korostaa Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.

Tapauksessa työnantaja oli purkanut isännöitsijän tehtävään palkatun työntekijän työsuhteen koeajalla, kun työntekijällä oli ollut haasteita selviytyä kuulovammansa vuoksi taloyhtiön kokouksesta.

Kuulovammaisen työntekijän mukaan koeaikapurku tehtiin kuulovamman vuoksi, eikä hän saanut kohtuullisia mukautuksia. Työntekijä oli todistetusti kertonut työnantajalle kuulovammastaan ennen työsuhteen alkamista.

Hovioikeus totesi marraskuisessa päätöksessään, ettei työnantajalla ollut koeajalla velvollisuutta tehdä tai edes selvittää kohtuullisten mukautusten tarvetta työnteon mahdollistamiseksi.

–Kuuloliitto katsoo, että päätelmä on virheellinen. Yhdenvertaisuuslain velvoite kohtuullisten mukautusten tekemiseen koskettaa yksiselitteisesti myös koeaikaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi omassa lausunnossaan, että työnantajan tulisi edistää yhdenvertaisuutta sekä pohtia kohtuullisten mukautusten tarvetta, vaikkei niitä erikseen pyydettäisikään.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa tekemään asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä, suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi työnantajan koko ja resurssit sekä mukautuksiin saatavilla oleva tuki.