Vertaistoiminta

Yhteisillä kursseilla ja virkistysretkillä Kuuloliiton yhdistysten jäsenet tutustuvat uusiin, samassa elämäntilanteessa eläviin ihmisiin ja perheisiin. Yhdessäolo ja ystävien tuki antavat itseluottamusta ja rohkeutta kaikkeen kanssakäymiseen ja arkipäivän elämään.

Kuuloliiton jäsenyhdistykset ja kuulopiirit järjestävät jäsenille monenlaisia yhteisiä tapahtumia: kerhoja, retkiä, kulttuuritapahtumia ja muita yhteisiä kokoontumisia. Vertaistoiminnan piiriin ovat tervetulleita myös yhdistysten jäsenten omaiset ja läheiset.

Vertaistuki


Vertaistuen toiminta-ajatus perustuu mahdollisuuteen jakaa kokemuksia ja tuntemuksia tasavertaisesti ja luottamuksellisesti samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. Tukitilanteet ovat aina vastavuoroisia ja tavoitteena on yksilön omien voimavarojen ja omatoimisuuden edistäminen.

Kuuloliitossa ja sen paikallisissa jäsenyhdistyksissä toimii eri kohderyhmille ja eri tarpeisiin suunnattuja kuulovammaisten vertaistukiryhmiä. Valtaosa ryhmistä on tinnitusryhmiä, mutta ryhmät ovat kuitenkin avoimia kaikille huonokuuloisille eikä niihin osallistuminen edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä.

Vertaistukiryhmissä on mukana koulutuksen saaneita ryhmänvetäjiä, joille Kuuloliitto järjestää säännöllisesti toiminnanohjausta.

Tinnitusryhmien toiminnasta myös :
www.tinnitusyhdistys.fi

Lisätiedot


Aluetoiminnan päällikkö
Anne Wicht-Kvarnström
p. (09) 580 3321,
040 545 4705
anne.wicht-kvarnstrom @ kuuloliitto.fi

Piirit

Vertaistoiminta

Vertaistoiminta

© Kuuloliitto ry