Uutiset

Ylen vastaus Kuuloliiton ja Eläkeliiton kannanottoon TV-ohjelmien taustaäänistä

Syysruska.

Kuuloliitto ja Eläkeliitto tekivät keväällä 2020 kyselyn, jolla selvitettiin erityisesti ikääntyneiden huonokuuloisten näkemyksiä taustaäänistä ja niiden merkityksestä television katselussa. Sen pohjalta laadittiin kannanotto, joka toimitettiin kesäkuussa sekä Ylelle että MTV3-kanavalle. Yle on käsitellyt kyselyn tuloksia ja kannanottoa laajasti ja asian vaatimalla vakavuudella sekä tehnyt vastineen, jossa Yle tuo esille näkemyksiään taustaääniasiaan.

Yle näkee, että taustamusiikki ja muut taustaäänet ovat olennainen osa tv-ohjelmien ilmaisua, sillä niillä luodaan tunnelmaa. Ilman taustaääniä audiovisuaalinen kokemus jäisi köyhäksi. Taustamusiikkia ja muuta taustaääntä ei siis voida kategorisesti tuotantotyössä rajoittaa. Lisäksi Yle tuo esiin, että uutistyössä sisältöjä tuotetaan välillä hyvinkin vaihtelevissa olosuhteissa, jotta ajantasainen tieto saadaan julkaistua nopeasti ja Yle pystyy vastaamaan katsojien kasvavaan tiedontarpeeseen. Lähetyksiä voidaan tehdä muun muassa kadulta tai ihmisjoukoista myös mobiililaitteilla. Erityisesti suorissa lähetyksissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa äänen laatu saattaa vaihdella. Myös vastaanottimien kaiuttimet, ääniominaisuudet ja -asetukset vaikuttavat siihen, miltä ohjelman äänet kuulostavat.

Yle kertoo, että ohjelmaäänien laatuun kiinnitetään kuitenkin paljon huomiota. Ylen tv-ohjelmistossa noudatetaan muun muassa eurooppalaista R128-äänekkyysstandardia, joka takaa, että Ylen ohjelmien äänekkyyden taso säilyy tasaisena läpi ohjelmavirran eikä äänen taso nouse tai laske ohjelmien välillä. Ylen tv-ohjelmiston kuuntelukokemus on näin pyritty luomaan tasalaatuiseksi ja odotuksenmukaiseksi. Yle kertoo myös toimittavansa aina tarkat tekniset ääniohjeet kotimaisille ja ulkomaisille yhtiöille, jotka tuottavat Ylelle tv-sisältöjä. Ääniohjeessa pyydetään muun muassa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että puhe pysyy selkeänä suhteessa ohjelman muuhun äänimaisemaan.

Yle korostaa vastineessaan, että se palvelee erityisesti huonokuuloisia ja iäkkäitä tv:n katselijoita tuottamalla ohjelmatekstityksiä suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin. Ohjelmatekstitykset tuovat tv-puheen esiin tekstimuodossa, ja tekstin kautta välitetään myös ohjelman muuta merkittävää äänimaisemaa. Ohjelmatekstitys on saatavilla Ylen kaikilla neljällä tv-kanavalla sekä suoratoistopalvelu Yle Areenassa.

Yle aikoo jatkossakin olla saavutettavuuden edelläkävijä Suomessa ja panostaa sisältöjen ja palvelujen saavutettavuuden kehittämiseen. Yle kertoo muun muassa lisäävänsä jatkuvasti tv:n suoria ohjelmatekstityksiä, jotta tulevaisuudessa kaikki yhtiön tv-sisältö olisi kattavasti myös ääntä heikosti kuulevien saatavilla. Kuuloliiton ja Eläkeliiton kannanotossa tuli esiin, että kaikki kuulo-ongelmia kokevat eivät vielä käytä kotimaisten tv-ohjelmien tekstitystä. Vastineessaan Yle kertoo jatkossa ohjeistavansa ohjelmatekstityksen käyttöön myös televisiossa näkyvällä kampanjalla.

Lue Ylen vastine:
Ylen vastaus Eläkeliiton ja Kuuloliiton kannanottoon uutis- ja asiaohjelmien taustaäänistä

Lue Kuuloliiton ja Eläkeliiton kannanotto:
Kannanotto YLE ja MTV3 tv-ohjelmien taustaäänet Eläkeliitto ja Kuuloliitto 5.6.2020