Vuosikokous

Paikka: Suokadun toimintakeskus
Osoite: Suokatu 6, Kuopio, Suomi
Katso kartalla

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Aika           tiistai 19.11.2019 klo 18

Paikka       Suokadun Toimintakeskus, Suokatu 6, 70100 Kuopio

Järjestäytyminen

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan-tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa ja muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösasiat

 1. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
 2. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 17 §:n mukaisesti
 3. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa ovat Irja Harju, Anneli Korhonen ja Irma Pääkkönen)
 4. Valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen varajäsenet
 5. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnan- / tilintarkastajaa ja kaksi varatoiminnan / -tilintarkastajaa
 6. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi
 7. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat piirin neuvottelukuntaan liiton sääntöjen mukaisesti
 8. Asetetaan tarvittavat toimikunnat ja valitaan niihin jäsenet
 9. Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 10. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi
 11. Käsitellään esitykset yhdistyksen aloitteeksi liittohallitukselle, piirille, liittovaltuustolle, liittokokoukselle ja muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
 12. Päätetään seuraavan vuoden kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 15 §:n määräämissä rajoissa
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Merkitään pöytäkirjaan jäsenten hallitukselle antamat evästykset ja toivomukset

19. Kokouksen päättäminen