Kuusaan Kuuloset ry, Kun kuulet, pystyt myös muistamaan

Paikka: Kuusankoskitalo Kuusaasali
Osoite: Kymenlaaksonkatu 1, Kouvola, Suomi
Katso kartalla

Tilaisuus ikääntyneille kuulosta ja muistista!

Mitä uutta hoitamattoman heikentyneen kuulon ja muistin yhteydestä tiedetään? Kuinka
ikääntynyt itse voi vaikuttaa kuuloonsa ja aivoterveyteensä?

Kuuloliiton Kuule ja muista -hanke, Kuusaan Kuuloset ry sekä Kouvolan seudun Muisti ry /
Kymenlaakson Muistiluotsi järjestävät yhteistyössä yleisötilaisuuden helmikuussa 2023.
Maksuttomassa tilaisuudessa osallistujat pääsevät tutustumaan hoitamattoman
heikentyneen kuulon ja muistin yhteyksiin, saamaan tietoa ja tukea aiheesta sekä
keskustelemaan oman aivoterveyden ja muistin ylläpitämisestä.

Heikentyneen hoitamattoman kuulon on todettu lisäävän muistisairauksien riskiä 9%.
WHO:n (2021) mukaan hakeudulle 10 vuotta liian myöhään kuulontutkimuksiin.

Kuule ja muista -hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden huonon kuulon ja muistin
yhteyksien sekä ikääntyneen hoitamattoman kuulon aleneman aivoterveysvaikutusten
tunnistamista. Kuusaan kuuloset ry toimii Kuusaankosken, Jaalan, Elimäen ja Iitin alueella.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää huonokuuloisten etuja ja elämänlaatua. Kouvolan
seudun Muisti ry:n tavoitteena on tukea ja neuvoa alueen muistisairaita, heidän läheisiään
ja kaikkia muistiasioista kiinnostuneita.

Yhteisen tapahtuman tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta kuulon ja muistin
yhteyksistä sekä antaa vinkkejä oman kuulon ja aivoterveyden ylläpitoon ja
kuntoutukseen.

Tilaisuudessa on maksuton kahvitarjoilu.