Uutiset

WHO painottaa kuulovammojen ehkäisyä

Maailman terveysjärjestö WHO hyväksyi päätöslauselman kuurouden ja kuulovammojen ehkäisemiseksi Genevessä 30. toukokuuta pidetyssä kokouksessa.

– WHO: n aloite on tärkeä yhteisöllämme, sillä se nostaa kuulovammaisuuteen liittyvät kysymykset selkeästi esiin ja kehottaa valtioita ryhtymään toimiin kuulovammaisten olosuhteiden parantamiseksi, totesi IFHOH:n presidentti Ruth Warick järjestön tiedotteessa.

WHO:n mukaan maailmassa noin 360 miljoonaa kuulovammaista henkilöä ja lähes 90 prosenttia tästä joukosta asuu pienissä ja keskituloisissa maissa, joilla ei ole useinkaan resursseja ja strategioita kuulovammojen hoitamiseen. Suurin osa kuulovammoista voitaisiin välttää kustannustehokkailla toimenpiteillä.

Uudessa päätöslauselmassa kehotetaan hallituksia sisällyttämään kuulonhuolto osaksi terveydenhoitojärjestelmiä. Lisäksi tulisi perustaa koulutusohjelmia terveydenhuollon työntekijöille, seuloa riskiryhmissä olevien kuulo ja ennaltaehkäistä vammojen syntymistä sekä kehittää kohtuuhintaisten ja laadukkaiden kuulokojeiden ja apuvälineiden saatavuutta.

Päätöslauselmassa kehotettiin myös sihteeristöä laatimaan raportti koko maailman tilanteesta ja tukemaan maita erityisesti kuulovammojen ennaltaehkäisyssä.

IFHOHin lehdistötiedote >

WHOn lehdistötiedote >