Blogit

Viestinnän tasapuolisuus

Television kaukosäädin kädessä.

Viestintä on taitolaji. Hyvässä viestinnässä keskeistä on, että viestintä tavoittaa kohteensa ja on ymmärrettävää. Viestintä on saanut menneinä aikoina uusia muotoja mm. kännykkäaikakauden tuotoksina ja muutenkin verkkovideoiden tekstitys on kasvanut merkittävästi internet-aikakautena. Televisio-ohjelmien tekstitys on etukäteen tekstitettyjen ohjelmien osalta varsin laadukasta ja sujuvaa sekä myös hyvin luotettavasti toimivaa. Samaa ei voi sanoa suoratekstitetyistä ohjelmista.

Monet heikommin kuulevat ja kuurot mielellään käyttävät suomenkielisten tv-ohjelmien tekstitystä ja varmistavat sen avulla, että ymmärtävät asiat oikein. Tämä on todella tärkeää, koska jo muutaman sanan puuttuminen viestistä voi muuttaa viestin sisällön aivan toiseksi ja kuuntelija saa väärän käsityksen asiasta. Tilanne muuttuu vielä haastavammaksi, jos ei näe esim. keskustelevien henkilöiden kasvoja, jolloin huulilta lukemisen tuki jää pois. Aivan erityisesti tämä koskettaa uutislähetyksiä, joissa on runsaasti suoratekstitysosuuksia. Niiden tekstitys on sen verran heikkolaatuista, että sen näyttäminen ennemminkin harmittaa, kuin ilahduttaa. Suoran haastattelun tekstittäminen on toki erittäin haastavaa, mutta uskon, että nykyistä suoratekstityksen laatua voidaan kyllä sujuvoittaa ja parantaa. Tekstin lukemista häiritsee myös se, että jo aloitettu lause häipyy hetkeksi kokonaan näkyvistä ja palaa jälleen näkyviin yhtä sanaa pidempänä ja mahdollisesti järjesteltynä uusille riveille.

Tekstityksen laatu on myös ehdottomasti tasapuolisuuskysymys. Kaikkien tulee saada tasapuolisesti samaa viestintää riippumatta siitä, miten kykenee kuuntelemaan lähetystä. Suomi ikääntyy ja suomenkielisten tekstitettyjen ohjelmien käyttö lisääntyy koko ajan sekä kuulovammaisten, että myös ikäkuuloisten keskuudessa. Tekstityksen merkitys on tässä mielessä erittäin tärkeä ja toivottavasti siihen saadaan parannuksia pikaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmistelussa paraikaa sähköisen viestinnän palvelulaki, joka muun muassa säätelee tekstitettyjä ohjelmia. Lakiluonnoksessa on lisäyksenä laadunvaatimus tekstitettäviin ohjelmiin, etukäteen tekstitettyihin ja suoratekstityksiä sisältäviin tv-ohjelmiin. Tämän lisäksi kielialan asiantuntijoiden keskuudessa on valmisteilla laatustandardi suomenkielisten ohjelmien  tekstityksille. Toivomme, että valmistelussa olevassa laatustandardissa kiinnitetään huomiota myös suoratekstitysten laatuun.


Jouni Aalto
Puheenjohtaja


Sami Virtanen
Erityisasiantuntija