Ravintolat

Ravintoloissa desibelitaso nousee helposti kuuloa kuormittavaksi. Kuuloliiton tekemien mittausten (kevät 2008) mukaan ravintoloiden keskiäänitaso on noin 96 desibeliä. Tasoa nostaa ihmismäärän kasvu ja elävä musiikki.

Jo tunnin oleskelu 94 desibelin äänenpaineessa voi toistuvassa melualtistuksessa aiheuttaa kuulovaurion. 100 desibelissä turvallinen oleskeluaika on vain vartin mittainen.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asumisterveysohjeen mukaan yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava yleisön kuulonsuojauksesta, mikäli melualtistus ylittää 85 desibeliä kahdeksalle tunnille tasoitettuna. Yleisöä altistavan melun keskiäänitaso saa olla korkeintaan 100 desibeliä neljälle tunnille tasoitettuna.

Ravintolan äänenpaineita on mahdollisuus laskea toimivalla akustiikalla. Jos melutasot kuitenkin ylittyvät – käytä suojaimia!