Uutiset

Vammaisten tulkkauspalvelun tilausmäärät kasvoivat edelleen vuonna 2019

Viime vuonna vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin 174 000 tilausta. Tilausten määrä oli 6 % suurempi kuin vuonna 2018. Tulkki löytyi 95 prosenttiin kaikista tilauksista. Eri alueilla ja eri tulkkausmenetelmissä on kuitenkin eroja tulkkien saatavuudessa.

Vuonna 2019 tehdyistä 174 000 tilauksesta kuulovammaiset asiakkaat tekivät 92 000 tilausta. Puhevammaiset tekivät 54 000 ja kuulonäkövammaiset 28 000 tilausta. Tilauksia tehtiin 6 % enemmän kuin vuonna 2018. Luvuissa ovat mukana opiskelutulkkaustilaukset.

– Tilastojen valossa suurin osa asiakkaista näyttäisi saavan tarvitsemansa tulkit. Yksittäisen asiakkaan kokemus voi silti olla erilainen, jos tulkkia ei ole onnistuttu löytämään juuri hänen tilaukseensa, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Tulkkeja etsitään jokaiseen tilaukseen huolella. Tulkin löytymiseen vaikuttaa esimerkiksi, miten ajoissa asiakas on tehnyt tilauksen, mihin viikonpäivään tulkkaus ajoittuu ja miten tulkit ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Tulkin saaminen aivan kaikkiin tilauksiin on käytännössä kuitenkin vaikeaa, koska tulkkikin voi esimerkiksi sairastua. Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 prosenttiin löytyi tulkki.

Pohjoisessa ja kirjoitustulkkauksessa tulkki löytyi keskimääräistä huonommin

Tilastoissa näkyy myös eroja alueiden ja tulkkausmenetelmien välillä. Pohjoisen välitysalueella tilaukset toteutuivat keskimääräistä huonommin: tulkki löytyi 92 prosenttiin tilauksista. Keskimääräistä paremmin tilaukset toteutuivat puolestaan itäisellä alueella, jossa tulkki löytyi 97 prosenttiin tilauksista.

Kirjoitustulkkaustilausten määrä kaikista tilauksista oli noin 4 %, ja ne toteutuivat hieman keskimääräistä huonommin: 91 prosenttiin tilauksista löytyi tulkki. Eniten haasteita oli kirjoitustulkkausten välityksessä pohjoisen alueella, jossa tulkki löytyi 80 prosenttiin tilauksista.

– Pohjoisen alue on maantieteellisesti iso, ja välimatkat ovat pitkiä. Tämä luo haasteita asiakkaiden palvelun järjestämiseen. Pohjoisen alueen kirjoitustulkkauksen resurssivajetta on saatu korjattua kesän jälkeen, ja kirjoitustulkkausta käyttävien asiakkaiden palvelu on loppuvuonna järjestynyt paremmin.

Tulkkauspalvelua käytti 3 400 henkilöä

Tulkki löytyi 158 000 tilaukseen, ja noin 15 000 tilausta ei toteutunut: 7 400 tilausta peruttiin ja
7 600 tilaukseen ei löytynyt tulkkia. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi silloin, jos asiakas sairastuu tai ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia viime hetken muutoksen takia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”.

Tulkkauspalveluun oli vuoden 2019 lopussa oikeutettu yhteensä 5 900 henkilöä. Heistä 3 400 käytti palvelua vuoden 2019 aikana, eli palvelua käyttäneiden osuus suureni vuodesta 2018. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 300 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 800 ja kuulonäkövammaisia 270. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Vuonna 2019 vammaisten tulkkauspalvelun kustannukset olivat 48,1 milj. euroa. Edellisvuonna kustannukset olivat 44,7 milj. euroa.

Lisää tietoa asiakkaille: