Uutiset

Vaikuta vammaissosiaalityön kehittämiseen

Kysymysmerkki.

Hyvä vammaispalvelujen asiakas: vastaa kyselyyn ja vaikuta vammaissosiaalityön kehittämiseen! Kysely on tarkoitettu kaikille vammaispalvelujen asiakkaille ympäri Suomen.

Kyselyllä kartoitetaan vammaispalveluiden asiakkaiden ideoita ja toiveita asiakasosallisuuden suhteen. Vastausaikaa on 30.9. asti. Kysely liittyy VamO-hankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään asiakasosallisuutta vammaissosiaalityössä.

Kyselyjä on kaksi:

  1. Kysely täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille
  2. Kysely alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille sekä heidän perheilleen

Lisätietoja saat hanketyöntekijöiltä:

Heli Ronimus, projektisuunnittelija, Espoo, p. 043 8270726 heli.ronimus(at)espoo.fi

Nelli Lindroos, kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Rovaniemi, p. 016 322 6312, nelli.lindroos(at)rovaniemi.fi

Annina Heini, suunnittelija, Kynnys ry, p. 040 940 1399, annina.heini(at)kynnys.fi

 

VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016-31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaa kokoamalla, luomalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.