Uutiset

Uusia merkittäviä lisävelvoitteita tv-tekstityksille vuoden 2021 alusta

Kaukosäädin.

Sähköisen viestinnän palvelulaki tuli voimaan 1.1.2021. Tasavallan presidentti on vahvistanut sähköisen viestinnän palvelulakiin tehdyt muutokset. Muutosten tavoitteena on muun muassa parantaa kuluttajien asemaa, edistää viestintäverkkoinvestointeja ja viestintäpalveluiden saatavuutta sekä varmistaa entistä paremmin verkkojen turvallisuus.

Muutokset pähkinänkuoressa:

  • Laadun tavoite on kirjattu lakiin: Tekstityksen tulee olla riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Katsojat ovat aiemmin antaneet palautetta automaattisen tekstityksen huonosta laadusta.
  • Vähintään 30 prosenttia tilausohjelmapalvelusta tulee olla tekstitettyjä.
  • Valvontaviranomaiselle tulee enemmän velvoitetta mm. vuosittain kerätä tietoa mediayhtiöltä saavutettavuuspalvelujen toteutumisesta. Viranomaisilla on myös velvoite pyytää mediayhtiöiltä vuosittain toimenpideohjelmia saavutettavuuspalvelujen asteittaisesta parantamisesta.

Uutinen: Liikenne- ja viestintäministeriö: Sähköisen viestinnän palvelulaki voimaan 1.1.2021

Suorien lähetysten tekstitys tulee täysimääräiseksi vuodesta 2022 eteenpäin

Audiovisuaalisten mediapalvelujen asetuksessa säädellään suorien lähetysten tekstitystä: Suorat lähetykset tulee tekstittää täysimääräisesti 2022 lähtien. Liikenne- ja viestintäministeriö vahvisti tämän asetuksen. Tämä koskee Yleisradion suorien lähetysten tekstityksiä. Yleisradio lisää suorien lähetysten tekstityksiä jo tänä vuonna, ja tästä tiedotamme lisää tämän vuoden aikana. Vielä toistaiseksi asetuksessa on voimassa kirjaus: Mikäli suorassa lähetyksessä ei ole ollut tekstitystä, niin uusinnan yhteydessä ohjelmaan on liitettävä tekstitys vuorokauden sisällä.

Katso myös: Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta

Ohjelmatekstityksille laatusuositukset

Viime viikolla julkaistiin uudet kansalliset laatusuositukset ohjelmatekstitykselle. Aiemmin ei ole tehty vastaavia suosituksia kansallisella tasolla. Näitä suosituksia voi hyödyntää jatkossa kaikissa media- ja digialustojen videoiden tekstityksen tuottamisessa.

Näitä suosituksia hyödynnetään tekstityksen laadun seuraamisessa ja valvonnassa. Tätä valvontatehtävää tulee tekemään Traficom (liikenne- ja viestintävirasto). Kuuloliitto seuraa myös tekstityksen laatua jatkossa.

Suosituksia olivat laatimassa AlfaTV, freelancer-tekstittäjät, Kieliasiantuntijat ry, Kotimaisten kielten keskus, Lingsoft Oy, MTV Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International, Saga Vera Oy, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Turun yliopisto ja Yle. Laatusuositusten laadintatyötä koordinoi Kieliasiantuntijat ry.

Lisätietoja laista ja suosituksista antaa Kuuloliiton erityisasiantuntija Sami Virtanen, sami.virtanen@kuuloliitto.fi.

Lisätietoa laatusuosituksista: Kieliasiantuntijat: Television ja videoiden ohjelmatekstityksille laatusuositukset