Uutiset

Uudet videot kuulonkuntoutuksen digitalisaatiosta kuulovammaisten ja ammattilaisten käyttöön

Digitaidot-projekti (2019-2022) on tuottanut yhteistyössä kuulonkuntoutuksen ammattilaisten kanssa kolme videota kuulonkuntoutuksen digihoitopolusta, kuulokojeiden etäsäädöstä sekä motivoinnista digitaalisten palvelujen käyttöön.

Digitaidot-projekti (2019-2022) on tuottanut yhteistyössä kuulonkuntoutuksen ammattilaisten kanssa kolme videota kuulonkuntoutuksen digihoitopolusta, kuulokojeiden etäsäädöstä ja motivoinnista digitaalisten palvelujen käyttöön.

Saavutettavat videot konkretisoivat digipalvelujen käytössä vaadittavia digitaitoja ja tukevat kuulovammaista asiakasta digipalvelujen käytössä. Ammattilaiset voivat hyödyntää videoita asiakkaan motivoimisessa ja tukemisessa palvelun käyttöön. Videot ovat vapaasti eri toimijoiden hyödynnettävissä.

Tulevaisuuden digitalisaatio tuo yhä enemmän mahdollisuuksia kuulovammaisille. Sähköisten palvelujen saavutettavuus on parantunut ja käyttö on yhä helpompaa. On tärkeää korostaa digitalisaation myönteistä vaikutusta kuulovammaisten jokapäiväiseen elämään.

Digitaalisuus edistää osallisuutta ja antaa kuulovammaisille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan erilaisten viestintä- ja apuvälineiden avulla. Palvelujen muuttuminen sähköiseen muotoon mahdollistaa myös ajankäytön hallinnan, kun kuulonkuntoutuksen etävastaanotot sekä hoitopolun käyttömahdollisuudet eivät ole paikkaan tai aikaan sidottuja.

Videosarjan ensimmäisessä videossa käsitellään kuulonkuntoutuksen sekä tinnituksen hoitopolkuja ja mitä digitaitoja henkilö tarvitsee saadakseen hoitopolun käyttöönsä. Videosarjan toisessa videossa esitellään tarkemmin kuulokojeiden etäsäätöjen käyttöönottoa. Videosarjan kolmannessa videossa kerrotaan digitalisaation mahdollisuuksista kuulovammaiselle sekä miksi ammattilaisten kannattaa motivoida digipalvelujen käytössä.

Kuuloliitto kiittää lämpimästi videoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneita kuuloalan ammattihenkilöitä Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta sekä Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta. Videoiden visuaalisen ilmeen on toteuttanut MotionPro Oy.

Opi digitaitoja – hyödynnä kuulon digihoitopolkuja

Opi digitaitoja – hyödynnä kuulolaitteiden etäsäätöpalvelua

Tue digitaitoja – kannusta asiakasta digipalvelujen käytössä