Yhdistys toimii kuulovammaisten vaikuttamis-, yhteistyö- ja palvelujärjestönä. Yhdistyksemme toimihenkilöt ohjaavat ja avustavat erilaisissa kuuloa koskevissa asioissa.

Toimialueemme on Rauma, Eura, Eurajoki, Pyhäranta ja Säkylä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 211 jäsentä.
Yhdistys toimii TulesTalon tiloissa Aittakarinkatu 14, 26100 Rauma

Rauman Kuulo Ry:n hallitus
Puheenjohtaja / Kuulolähipalveluvastaava Esa Nieminen
Varapuheenjohtaja / Jäsenkirjuri Marja Antola
Sihteeri Pirjo Salminen
Kuulolähipalveluvastaava Kari Koivisto
Rahastonhoitaja Maija Koivisto
Muut hallituksen jäsenet: Leila Peltomaa, Pirkko Tahvanainen ja Aulikki Vainio
Varajäsenet: Liisa Rantanen ja Ritva Rautio

Kuulokerhot:
Eurajoen Kuulokerho, vetäjänä Esa Nieminen
Euran Kuulokerho, vetäjänä Pirkko Hinkkanen

Kuulolähipalvelu Raumalla
Kuulolähipalvelun vastaanotoilla yhdistyksen koulutetut henkilöt avustavat ja keskustelevat kuulon ja kojeen käyttöön liittyvistä asioista. He puhdistavat kojeen korvakappaleen, vaihtavat väliletkut ja myyvät paristoja. Tarvittaessa he ohjaavat muun hoidon piiriin.

Kuulolähipalvelun vastaanottopaikat ja -ajat:

Kuulon lähipalveluajoista ilmoitetaan lehdissä erikseen myöhemmin.

 

 

Yhteystiedot

Esa Nieminen Puheenjohtaja e.j.nieminen@gmail.com 050 410 6172
Pirjo Salminen Sihteeri ps.salminen@dnainternet.net 0440 879 310