Yhdistys toimii kuulovammaisten vaikuttamis-, yhteistyö- ja palvelujärjestönä. Yhdistyksemme toimihenkilöt ohjaavat ja avustavat erilaisissa kuuloa koskevissa asioissa.

Toimialueemme on Rauma, Eura, Eurajoki, Pyhäranta ja Säkylä.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 244 jäsentä.
Yhdistys toimii Järjestötalon tiloissa Siikapolku 1, 26100 Rauma

Rauman Kuulo Ry:n hallitus
Puheenjohtaja / Kuulolähipalveluvastaava Leila Peltomaa
Varapuheenjohtaja / Jäsenkirjuri Marja Antola
Sihteeri Pirjo Salminen
Rahastonhoitaja Maija Koivisto
Muut hallituksen jäsenet: Esko Faler, Esa Nieminen, Pirkko Tahvanainen ja Aulikki Vainio
Varajäsenet: Kari Koivisto ja Liisa Rantanen

Kuulokerhot:
Eurajoen Kuulokerho, vetäjänä Esa Nieminen
Euran Kuulokerho, vetäjänä Pirkko Hinkkanen

Kuulolähipalvelu Raumalla
Kuulolähipalvelun vastaanotoilla yhdistyksen koulutetut henkilöt avustavat ja keskustelevat kuulon ja kojeen käyttöön liittyvistä asioista. He puhdistavat kojeen korvakappaleen, vaihtavat väliletkut ja myyvät paristoja. Tarvittaessa he ohjaavat muun hoidon piiriin.

Kuulolähipalvelun vastaanottopaikat ja -ajat:

Kaunisjärven vanhainkoti, Steniuksenkatu 4, 26100 Rauma, Kk:n 3. maanantai klo 9.00 – 11

Metsolinna, Metsotie 6, 26100 Rauma, Kk:n 3. maanantai klo 11.30 – 13.00

Palvelutalo Iltatuuli, Karjalankatu 11, 26100 Rauma, Kk:n 2. keskiviikko klo 9.00 – 10.00

Saga Palvelutalo, Aittakarinkatu 19, 26100 Rauma, Kk.n 2. keskiviikko klo 10.30-11.30

Elina Rytsölän kuuloluento Raumalla 5.5.2018. Kuva: Marja Antola

 

 

Yhteystiedot

Leila Peltomaa Puheenjohtaja leila.peltomaa37@gmail.com 050 364 3585
Pirjo Salminen Sihteeri ps.salminen@dnainternet.net 0440 879 310

Yhdistysten tapahtumat