Etelä-Pohjanmaan kuulo ja Seinäjoen kuulokerho toimivat yhdessä invalidiyhdistyksen kanssa samoissa tiloissa.

Etelä-Pohjanmaan kuuloyhdistyksen hallitukseen kuuluvat: puheenjohtaja Eija Mäntymäki, vpj. Annikki Hahto, sihteeri Sirkka-Liisa Hakala-Rahko, rahastonhoitaja / jäsenkirjuri Heimo Haapanen, Muut hallituksen jäsenet ovat: Sirkka Keski-Jaskari, Leena Kaunismäki, Pirkko-Liisa Heinikoski ja varalla Sirpa Yli-Mutka, Anja Salonkangas ja Marjatta Nieminen.