Ikäkuulo

Ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumismuutoksia. Kuulon heikkeneminen voi alkaa jo työikäisenä.  65-vuotiaista joka kolmannella ja suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt. Ikäkuuloisen kuulemista voidaan tukea erilaisilla apuvälineillä, kuten kuulokojeella.

Kuulon heikkeneminen alkaa vähitellen, eikä sitä aina huomata tai haluta myöntää itse. Kuulon heikkeneminen alkaa korkeista äänistä ja laajenee sen jälkeen puheen kuulemisen alueelle. Keskustelukumppanin sanoista on vaikea saada selvää ja hälyssä kuuleminen hankaloituu. Kuulemisvaikeudet aiheuttavat väsymystä ja väärinkäsitykset voivat yleistyä. Seurauksena voi olla sosiaalisten tilanteiden välttäminen.

Kuulolla koko iän –verkkosivustolta saat ajankohtaista ja luotettavaa tietoa ikähuonokuuloisuudesta, kuulon apuvälineistä ja vertaistuesta.  Siirry sivustolle>