Uutiset

THL: Tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu häiritsevät yleisimmin Suomessa

Liikennettä moottoritiellä.

Yleisimmin ihmisten unta ja oleskelua häiritsevät tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta selvityksestä, jossa ensimmäistä kertaa tarkasteltiin, miten häiritseviksi ihmiset kokevat eri ympäristömelun lähteet omassa arjessaan.

Selvityksen mukaan hyvin häiritsevänä tieliikennemelun koki arjessaan 4,8 prosenttia ja lähinaapureiden melun 4,5 prosenttia vastaajista.

”Tieliikennemelun haitat on yhteiskunnassa vähitellen tiedostettu. Vastedes myös naapuruston aiheuttaman melun haitat on syytä huomioida yhtenä tärkeänä ympäristömelun lähteenä”, sanoo THL:n erikoistutkija Anu Turunen.

Muita tutkimuksessa mukana olleita ympäristömelun lähteitä olivat rautatie-, raitiovaunu- ja lentoliikenne, teollisuus ja satamat sekä lähinaapureiden lisäksi muu naapurusto.

Noin viidesosa luokittelee itsensä meluherkäksi

Melun kokeminen häiritseväksi on hyvin yksilöllistä.

”Kokemukseen vaikuttavat äänen fysikaalisten ominaisuuksien ja altistumistilanteen lisäksi yksilölliset ominaisuudet kuten meluherkkyys sekä asenne äänilähdettä kohtaan. Riippuen henkilöstä, esimerkiksi naapureiden aiheuttama melu voidaan kokea hyvin häiritseväksi, vaikka äänenpainetaso olisi pieni ja normaaleihin elämisen ääniin luokiteltava”, Turunen sanoo.

Noin viidesosa luokittelee itsensä meluherkäksi Suomessa. Tässä selvityksessä se, luokitteliko vastaaja itsensä meluherkäksi vai ei, näytti määrittävän eniten ympäristömelun kokemista häiritseväksi.

Esimerkiksi se, kokiko oman oleskelun merkittävästi häiriintyvän tieliikennemelun tai lähinaapurien melun vuoksi, oli yli kolme kertaa yleisempää meluherkiksi itsensä määrittelevillä. Myös unen häiriintyminen tieliikennemelun vuoksi oli heillä lähes viisi kertaa yleisempää.

”Meluherkkyydellä on keskeinen rooli melun terveyshaitoissa. Se määrittelee, kuinka häiritsevänä yksilö melun kokee sekä miten herkästi ja voimakkaasti yksilö ja hänen elimistönsä reagoivat meluun”, Turunen sanoo.

Lähde: https://thl.fi/fi/-/selvitys-tieliikenteen-ja-lahinaapureiden-aiheuttama-melu