Uutiset

Tekstitysvelvoitetta on laajennettava ja tekstityksen laatu on turvattava lailla

Nainen katsoo televisiotekstitettyä ohjelmaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö uudistaa sähköisen viestinnän lakia. Uudistuksessa on tarkoitus panna täytäntöön EU:n audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivin (ns. AVMS-direktiivi) ja eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. telepaketti-direktiivi) tuomat vaatimukset. Samalla on mahdollista uudistaa myös muuta sähköisen viestinnän sääntelyä.

Ministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä kirjallisia kannanottoja suomalaisen lainsäädännön muutostarpeista, kehitystrendeistä ja tulevaisuudennäkymistä. Yksi merkittävä lain kohta koskettaa kotimaisten tv-ohjelmien ja suoratoistopalvelujen tekstitystä ja niiden velvoitettavuutta.

Kuuloliitto otti kantaa erityisesti televisioyhtiöiden kotimaisten ohjelmien tekstitykseen ja sen kehittämistarpeisiin.

Toimenpiteinä Kuuloliitto ehdottaa liikenne- ja viestintäministeriölle muun muassa:

  • sen arvioimista, millaisia kannustimia mediayhtiöille voidaan kehittää tekstityspalvelujen toteuttamiseksi. Kannustimien on syytä olla vaikutuksiltaan pitkäaikaisia, jotta mediayhtiöt ja jakelijat (antenni, kaapeli tai verkko) voivat valmistautua ajoissa ehtojen täyttämiseen. Kannustimia tulee arvioida säännöllisin ajoin, koska kolmen – viiden vuoden aikaperspektiivillä muutokset voivat olla hyvinkin nopeita.
  • kotimaisten sisältöjen tekstittämisvelvoite tulee laajentaa myös vapaasti saatavien tv-kanavien suoratoistopalveluihin (Yle Areena, Ruutu, MTV-Katsomo). Osa ohjelmista esitetään jo nyt suoratoisto-ohjelmissa tai vain suoratoisto-ohjelmissa.
  • kuulovammaisten valinnanvapautta ja mahdollisuutta seurata tekstitettyjä kotimaisia sisältöjä tulee lisätä muun muassa laajentamalla tekstitysvelvoitetta myös muille kuin nykyisille ohjelmaluvan saaneille tv-kanaville ja suoratoistopalveluille.
  • Katsojatyytyväisyystutkimusta on lisättävä, esimerkiksi tulee seurata kuulovammaisten tarvitsemia tekstitettäviä mediasisältöjä, ja sitä, millaisilla eri päätelaitteilla näitä sisältöjä seurataan. On myös selvitettävä, miten kuulovammaiset kokevat tekstityspalvelut.

Automaattinen tekstitys tuottaa käsittämätöntä tekstiä

 Kuuloliitto on myös huolissaan automaattisen tekstityksen käytöstä laadun kustannuksella.

Nelonen tuottaa tekstitystä automaattisella puheentunnistustekniikalla. Tekstityksen laatu on ollut heikkoa ja kuulovammaisen tv-katsojan vastuulle on jäänyt arvata, kuinka hyvin tekstitys vastaa puhuttua kieltä. Tämä ei ole tekstityksen ensisijainen tavoite, vaan tavoite on tukea puhutun kielen ymmärtämistä paremmin tekstityksen avulla.

Kuuloliitto on saanut lukuisan määrän palautetta kuulovammaisilta katsojilta Nelosen epätarkasta tekstityksestä. Epäkohtina mainitaan muun muassa tekstityksen epätarkkuus: sanat ovat osin vääriä ja jotkin sanat jäävät tekstittämättä. Teksti ei ole puheen eikä kieliopin mukaista.  Tekstistä ei kykene erottamaan kuka puhuu. Palautteen perusteella moni kuulovammainen katsoja ei pysty seuraamaan automaattista tekstitystä, eikä käytä tekstitystä ohjelmaa katsoessaan.  Epätarkka tekstitys vie huomion ohjelmasisällöstä ja aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Kuuloliiton kannanotto

LVM:n verkkouutinen uudistuksesta

Sami Virtanen
Erityisasiantuntija
Kuuloliitto ry