Huonokuuloisena työelämässä -keskustelutilaisuus

Paikka: Holiday Inn Helsinki City Centre
Osoite: Elielinaukio 5, 00100 Helsinki, Suomi
Katso kartalla
Huonokuuloisena työelämässä.

 

Kuuloliiton ja Svenska Hörselförbundetin järjestämässä tilaisuudessa kerrotaan huonokuuloisten kohtaamista haasteista työelämässä, tutustutaan työtä tukeviin ratkaisuihin ja kuullaan työikäisten omia kokemuksia.

Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa huonokuuloisten määrä työelämässä kasvaa. Valtaosalla työikäisistä kuulovamma todetaan liian myöhään, mikä muodostaa merkittävän riskin työkyvylle. Työympäristöä voidaan mukauttaa huonokuuloisille soveltuvaksi, mutta esteenä on usein vähäinen tietämys ratkaisuista.

Tilaisuus järjestetään kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota vammaisten oikeuksiin, hyvinvointiin ja ihmisarvoiseen elämään.