Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus (ERÄS) –hankkeen loppuseminaari

Paikka: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris
Osoite: Marjaniementie 74, Helsinki, Suomi
Katso kartalla

Hankkeen tavoitteena oli edistää erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden paloturvallisuutta ja pelastustoimintaa Suomessa. Erityisryhmien kohdalla korostuvat erityisesti moniaistisesti tarjottavat tietotarpeet.

Projektissa käännettiin julkisia tiloja koskeva eurooppalainen CFPA-E No 33:2015 F suositus, kartoitettiin nykyisiä poistumisturvallisuuskäytäntöjä erityisryhmien näkökulmasta ja testattiin älykkäitä sekä moniaistisia poistumisturvallisuusratkaisuja. Esittelemme tilaisuudessa hankkeessa tuotetun mallin erityisryhmien poistumisturvallisuuden kehittämiseksi.

Lue lisää ja ilmoittaudu: Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus -hankkeen loppuseminaari