Årets tema är TILLGÄNGLIGHET FÖR VUXENDÖVA – NU

Paikka: Valkea talo / Ljusa huset
Osoite: Ilkkavägen 4, Helsinki, Suomi
Katso kartalla

Välkommen till seminariet!

Årets tema är TILLGÄNGLIGHET FÖR VUXENDÖVA – NU

Vuxendövas Nordiska Råd (VDNR) arrangerar i samarbete med Finska Hörselförbundet ett för alla öppet seminarium i Ljusa huset i Helsingfors den 1 juni 2018 kl. 9.30–17.00.

 Seminariets program:

 • Vad betyder tillgänglighet för vuxendöva och hörselskadade?
  Esa Kalela, specialsakkunnig, Finska Hörselförbundet
 • Vad gör diskrimineringsombudsmannen i Finland? Vilka lagliga rättigheter har vuxendöva och hörselskadade att medverka likvärdigt i samhället?
  Pamela Sarasmo, överinspektör, diskrimineringsombudsmannens byrå
 • Nya tolkningsmetoder för vuxendöva och hörselskadade. Skrivtolkning med mobilapplikationer och taligenkänningsprogram.
  Päivi Rainò, forskningschef, Silta Coaching rf [Silta-Valmennusyhdistys ry]
 • Vad är Cued Speech och hur kan vuxendöva eller hörselskadade ha nytta av det?
  Leena Hasselman, verksamhetsledare, LapCI rf – förening för barn med cochleaimplantat
 • Nyheter och forskningsresultat från CI-stödnätverksprojektet 2016–2018
  Finska Hörselförbundet

Seminariets språk är svenska och engelska. På seminariet finns teleslinga och skrivtolkning
på svenska och engelska.

Vi bjuder på morgon- och eftermiddagskaffe. På grund av det ber vi att du anmäler dig till seminariet på förhand. Lunch serveras i matsalen i Ljusa huset och den betalar seminariedeltagarna själva. Om du önskar äta lunch så meddela om det då du anmäler dig.

Anmälningar senast den 16 maj 2018:

Tarja Kaikkonen, Finska Hörselförbundet, Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors, tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi, tfn 050 536 5162 (endast textmeddelanden)

Till den som anmält sig skickar vi närmare information senast en vecka före seminariet.