Uutiset

STM:n apuvälineopas päivitetty – tarkennuksia myös kuulon apuvälineisiin

Koristeltu sisäkorvaistute lapsella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut päivitetyn version Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -oppaasta.

Ensimmäinen versio oppaasta julkaistiin vuonna 2018. Kuuloliitto kommentoi opasta sen työstämisvaiheessa useita kertoja. Oppaan uudessa versiossa on tarkennuksia myös kuulon apuvälineiden ja muiden kuulovammaisten tarvitsemien apuvälineiden osalta (esim. luokka 22 06 Kuulon apuvälineet).

Vuonna 2018 oppaaseen jäi joidenkin apuvälineiden osalta kategorisia luovutuskieltoja, joiden perusteella tehtiin muutosehdotuksia oppaan päivitystyöryhmälle sekä useampia valituksia eduskunnan oikeusasiamiehelle. Esimerkiksi vuonna 2018 julkaistussa oppaassa luki, että sisäkorvaistute ei ole lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline. Oppaan uuteen versioon on tehty monien eri tahojen, kuten Kuuloliiton, esittämiä muutoksia sisäkorvaistutteen määritelmään. Oppaan uudessa versiossa todetaan, että ”Sisäkorvaistute sisältyy asiakkaan hoitoon liittyviin kustannuksiin. Sisäkorvaistutteeseen liittyvä ulkoinen puheprosessori luovutetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä”. Tämä selkeä kirjaus vahvistaa sen, että sisäkorvaistutteen sisäinen ja ulkoinen osa ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Lisäksi oppaaseen on tullut uutena kirjaus, jossa todetaan, että Sisäkorvaistutteen kanssa käytettävän puheprosessorin ladattavat akut luovutetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena. Yleensä luovutetaan kaksi akkua, jolla taataan koko päivän käyttö. Tämä lisäys perustuu eduskunnan oikeusasiamiehen tekemään ratkaisuun (EOAK/1067/2019). Päätöksessään oikeusasiamies korosti sitä, että  ”asiakasmaksulain 5 §:n 7 kohdan mukaan maksuttomia terveyspalveluita ovat paitsi lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet myös niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto”. Myös sosiaali- ja terveysministeriö oli eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastineessa todennut, että sisäkorvaistutteen ulkoinen osa voidaan tulkita lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi ja sen perusteella apuvälineen huolto, mm. akkujen uusiminen ja uusimiseen liittyvät käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaan luovutettavat lisälaitteet tulisi olla potilaalle maksuttomia.

Kuuloliitto suosittaa kuulon apuvälineitä tarvitsevia henkilöitä tutustumaan oppaan sisältöön. Oppaassa tuodaan esiin, millä perusteilla mitäkin apuvälinettä henkilölle yleensä suositellaan. Lisäksi oppaan alussa tuodaan esille apuvälineiden myöntämisen yleisiä perusteita ja säädöspohjaa. Kuuloliitto kuitenkin korostaa, että jokaisen apuvälinettä tarvitsevan kohdalla on otettava huomioon hänen yksilöllinen tilanteensa ja tarpeensa, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetuskin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (2011) korostaa.

Tutustu päivitettyyn oppaaseen: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi