Uutiset

STM: Vammaiset henkilöt vahvemmin mukaan sote-valmisteluun ja palvelujen suunnitteluun

Kukka.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että kaikessa vammaisten ihmisten palveluja koskevassa suunnittelussa ja valmistelussa otetaan palvelun käyttäjät riittävästi mukaan. Tätä periaatetta toteutetaan niin sote-uudistuksen valmistelussa kuin muissa lainsäädäntöuudistuksissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi vammaisten henkilöiden osallistamisesta valtakunnallisten vammaisneuvostopäivien avauksessa 27.11. Ministerin mukaan vammaiset henkilöt on esimerkiksi osallistettava sote-valmisteluun aiempaa enemmän.

”Lokakuussa järjestettiin ministerin sote-sparraus, jossa vammaisjärjestöt saivat kertoa ajatuksiaan järjestämislain luonnoksesta sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta. Vuoropuhelua jatketaan, ja vammaisilla ihmisillä on myös nyt omat edustajansa keskeisissä työryhmissä. Vammaisjärjestöt ovatkin kiitettävästi ottaneet haasteen vastaan”, ministeri totesi.

Monet vammaiset ihmiset ovat joutuneet kohtuuttomiin tilanteisiin kilpailutusten seurauksena, mikä sai viime talvena aikaan ”Ei myytävänä” –kansalaisaloitteen. Ministeri kertoi, että kansalaisaloitteen pohjalta annettuja eduskunnan lausumia on alettu toteuttaa.

”Olemme parhaillaan perustamassa työryhmää vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa. Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Työryhmään tulee vahva vammaisjärjestöedustus. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi kesään mennessä.”

”Lisäksi on järjestetty koko vuoden kestänyt koulutuskierros vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta eri puolilla maata. THL:n koordinoimalla kierroksella on koulutettu hankinnoista vastaavia viranomaisia, jotta he osaisivat paremmin käyttää lainsäädännön mahdollistamia keinoja yksilöllisempien palvelujen hankkimiseksi ja vammaisten ihmisten osallistamiseksi.”

Ministerin mukaan laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan viime kädessä vammaisten ihmisten arjen sujumisessa ja sisällössä.

”Hyvä hoito ja huolenpito ovat välttämättömiä niitä tarvitseville, mutta ne eivät riitä vammaisten ihmisten täysipainoiseen hyvinvointiin. Jokaiselle vammaiselle ihmiselle on tärkeää mahdollisuus toteuttaa ja tehdä elämässä asioita omaehtoisesti, omien valintojen ja voimavarojen mukaan. Vammaisten henkilöiden elämässä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen vaikuttavat niin asuminen, koulutus, työelämään osallistuminen tai muu mielekäs tekeminen kuin liikkuminen sekä näihin liittyvä tuki ja palvelut. Nämä kaikki on suunniteltava yksilöllisiä tarpeita ja toiveita kunnioittaen.”

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriö