Uutiset

STEAn avustusehdotus: Kuuloliiton saamat avustukset laskevat

Valkea talo.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ehdottaa Kuuloliitolle avustuksena vuodelle 2021 yhteensä 2,12 miljoonaa euroa. Tämä on reilut kolmesataatuhatta euroa vähemmän kuin vuoden 2020 kokonaisavustussumma. Uutta avustusta ehdotetaan osatyökykyisen nuoren palkkaamiseen.

Ehdotuksen perusteella etenkin Kuuloliiton aluetoimintaan kohdennettu avustus laskee. Aluetoiminnan avustusehdotus on 425 000 euroa, mikä on 120 000 € vähemmän kuin edellisvuonna. Satakieliohjelma päättyy vuoden 2020 lopussa, mistä aiheutuu 200 000 euron pudotus vuoden 2021 avustustasoon.

Kuuloliiton saaman yleisavustuksen ehdotetaan pysyvän pääosin ennallaan (1 301 454 €). Pienehkön 25 000 euron laskun seurauksena yleisavustus palaa käytännössä vuoden 2018 mukaiselle tasolle. Avustus sopeutumisvalmennukseen sekä lasten ja nuorten leiri- ja vertaistoimintaan (224 000 €) säilyy ehdotuksen mukaan entisellä tasollaan.

Yhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettu kohdennettu avustus, toimintatonni nousee 50 000 euroon. Lisäksi Kuulolitolle ehdotetaan avustusta osatyökykyisen nuoren palkkaamiseen (36 780 €). Digiopastuksen kehittämiseen ja vertaisopastajien kouluttamiseen suunnatulle hankkeelle (2019–2021) ehdotetaan suunnitelman mukaista 80 000 €:n avustusta.

STEA julkaisi 3.12. ehdotuksen vuoden 2021 avustuskohteista. Avustuksia ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille yhteensä 309,6 miljoonaa euroa.

Tutustus STEAn avustusehdotuksiin >