Uutiset

Sisäkorvaistutteen määritelmä uudistettava

Sisäkorvaistute.

Sosiaali- ja terveysmininsteriön uudessa apuvälineiden luovutusperusteita käsittelevässä oppaassa ei ole otettu huomioon kuuloalan järjestöjen tai kuulonkuntoutuksen ammattilaisten näkökulmia. Erityisen ongelmallinen oppaassa on sisäkorvaistutteen määritelmä.

Sisäkorvaistute eli implantti on sähköinen kuulokoje, jonka avulla toimimaton sisäkorva ohitetaan ja sähköisessä muodossa oleva signaali johdetaan suoraan kuulohermoon ja sieltä edelleen aivoihin.

Kuuloliitto ja LapCI ry katsovat, että uudessa oppaassa sisäkorvaistute on perusteettomasti jaettu kahteen osaan: leikkauksella asennettavaan istutteeseen ja ulkoiseen puheprosessoriin. Todellisuudessa osat muodostavat yhtenäisen sisäkorvaistutejärjestelmän.

Tehty ratkaisu voi vaarantaa potilasturvan, sillä implantointiin liittyvä leikkaushoito rahoitetaan eri budjetista kuin lääkinnälliseksi apuvälineeksi määritelty puheprosessori. Näin sisäkorvaistutetta tarvitseva voi leikkausbudjetin vähyydestä johtuen joutua odottamaan leikkaushoitoa, vaikka ulkoinen osa olisi saatavissa apuvälinepalveluna.

Kuuloliiton ja LapCI ry:n kannanotto valtakunnallisista lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista >