Uutiset

Selkeä puhemalli tukee kielen oppimista sisäkorvaistutetta käytävällä lapsella

Lapsi leikkii rannalla.

Hidastus, korostus ja avainsanojen painotus auttavat sisäkorvaistutteen saaneiden lasten puheenkehitystä, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa. Myös vanhempien osallistuminen puheterapiaan on tärkeää.

– Puheenkehityksen tukemiseksi on tärkeää tarjota lapsille selkeä puhemalli. Siinä auttavat esimerkiksi puheen hidastaminen, sävelkulun korostaminen ja avainsanojen painottaminen, sanoo Riitta Ronkainen, joka tutki tuoreessa logopedian alan väitöskirjassaan vuorovaikutusta vaikea-asteisesti kuulovammaisten, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puheterapiassa.

Sisäkorvaistute on sähköinen, ihon alle asennettava kuulokoje, joka ei tee käyttäjästään normaalikuuloista, mutta mahdollistaa ääniaistimukset ja kommunikoinnin puhekielellä kuulonvaraisesti.

Ronkaisen tutkimusaineisto koostuu seitsemän sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen puheterapiasta kootuista videonauhoituksista, joiden yhteiskesto on noin 36 tuntia. Erilaisista leikki- ja tehtävätilanteista koostuvan puheterapian tavoitteena on kuuntelutaitojen ja puhekielen kehittyminen.

– Tutkimuksessa tarkastelin keskustelunanalyysin keinoin, miten puheterapeutti tukee puhekielen kehitystä, ja millaisilla ammatillisilla käytänteillä puheterapian tavoitteet pyritään saavuttamaan, Ronkainen kertoo.

Tutkimuksen havainnot osoittivat, että puheterapeutti tukee systemaattisesti ja tavoitteellisesti lasten kuuntelutaitojen ja puhekielen kehitystä puheen avainsanojen korostamisen ja runsaan toiston lisäksi eleiden, viittomien ja kehon liikkeiden avulla.

Osassa tilanteista olivat mukana myös lasten vanhemmat.

– Tärkeä havainto oli myös se, että puheterapiaan osallistuessaan lapsen vanhemmat voivat oppia puheterapeutin mallin ja ohjauksen avulla lapsen kieltä kehittäviä käytänteitä, Ronkainen sanoo

FM Riitta Ronkainen väittelee 16.6.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Promoting the spoken language learning of children with cochlear implants – A conversation analytic study on speech and language therapy interaction”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum 1, luentosali 2, Haartmaninkatu 8.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.