Saavutettava vaaliviestintä

Vaaliviestinnän tulee olla kuulovammaisille saavutettavaa.

HKuulo 2022. Aluevaaliteesit.eti vuoden 2022 alussa järjestetään hyvinvointialuevaalit. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueille sosiaali- ja terveysasioista päättävät valtuutetut.  Aluevaaliehdokkaiden vaalitavoitteet, mielipiteet ja arvot välittyvät monien eri viestintävälineiden kautta. Kuulovammaisten mahdollisuudet saada tietoa hyvinvointialuevaaliehdokkaiden tavoitteista ja seurata vaalikeskustelua ovat vaihtelevat. Esimerkiksi tekstityksen puuttuminen suorasta vaalilähetyksestä vaikeuttaa ehdokkaiden viestistä selvän saamista. Kuulovammaiset äänestäjät haluavat osallistua suomalaisen demokratian toteuttamiseen olemalla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuten suorien vaalilähetysten seuraamisessa.

Kuuloliitto kannustaa puolueita, aluevaaliehdokkaita ja vaalikeskustelujen järjestäjiä ottamaan huomioon kuulovammaisten tarpeet ja viestinnän saavutettavuuden. Kuulovammaiset äänestäjät ovat äänestäjäryhmä, jolle puolueiden ja ehdokkaiden vaalitavoitteet tulee viestittää monipuolisesti ja monikanavaisesti. Aluevaaliehdokkaan kannattaa käyttää vaalityössään tekstimateriaalia ja kirjallista viestintää. Lisäksi suorat vaalilähetykset tulee tekstittää ensiesityksen yhteydessä.

Seuraavilla keinoilla varmistat vaaliviestinnässäsi monikanavaisuuden ja otat huomioon kuulovammaisen äänestäjän tarpeet:

  • Tee itsellesi periaate viestinnän saavutettavuuden edistämisestä. Tue vaalikampanjoinnissa monipuolisia viestintätapoja ja hyödynnä tarjolla olevia erilaisia kirjallisia keinoja, kuten tekstitystä sosiaalisen median kanavilla.
  • Kun järjestät vaalipaneeleja yleisölle, on hyvä varmistaa, että tilaisuus järjestetään esteettömässä paikassa. Kuulovammaisten kannalta on olennaista, että tilassa on induktiosilmukka ja kaikki vaalitilaisuuteen osallistuvat puhuvat puheenvuoronsa mikrofoniin.
  • Sosiaalisen median kanavilla (Instagram, Twitter ja Facebook) olevissa videoissa kannattaa hyödyntää tekstityseditoreita, joiden avulla videon saa tekstitettyä. Jos tekstitys ei onnistu kokonaisuudessaan ääneen puhutussa video-otteessa, videon tekstisyötteessä kannattaa kertoa ydinviesti.
  • TV:ssä esitettävien vaalikeskustelujen osalta tulee tiedottaa minä ajankohtana vaalikeskustelu näkyy tekstitettynä. Lisäksi tulee ilmoittaa, ovatko suorat vaalilähetykset ja vaalikeskustelut tekstitettyjä.
  • Aluevaaliehdokkaan kannattaa tehdä myös kirjallinen tiivistelmä vaalikeskustelussa esittämistään kommenteista ja julkaista ne esimerkiksi omassa Facebookissa, blogissa, Instagramissa tai Twitterissä.

Kuulo 2022. Aluevaaliteesit.