Uutiset

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan aikuisten toispuolinen sisäkorvaistutehoito on kustannustehokasta

Sisäkorvaistute.

Tutkimuksen mukaan toispuoliset sisäkorvaistutteet parantavat merkittävästi  hoitotuloksia ja elämänlaatua aikuisilla. Kuitenkin vain 13% potilaista, jotka voisivat hyötyä sisäkorvaistutteista ovat saaneet istutteen.

Sisäkorvaistutteiden kustannustehokkuus ruotsalaisilla aikuisilla -tutkimus toi esille, että:

– Potilailla, joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, vamman aiheuttama haitta on vakava.

– Ruotsissa vain 13% potilaista, jotka voisivat hyötyä sisäkorvaistutteista on saanut istutteen.

– Toispuolinen sisäkorvaistutehoito aikuisille on kustannustehokasta.

– Sisäkorvaistutehoito on yhtä kustannustehokas kuin muut toimenpiteet, kuten polviproteesileikkaus, ja kustannustehokkaampi kuin lonkkaproteesileikkaus.

– Ruotsalainen yhteiskunta investoi paljon vähemmän sisäkorvaistutehoitoon kuin esimerkiksi polviproteesileikkauksiin. Vuosittain tehdään vain 200 sisäkorvaistuteleikkausta aikuisille, kun vastaavasti polviproteesileikkauksia tehdään 15 500 vuosittain. Sisäkorvaistutteisiin tulisi osoittaa enemmän resursseja.

Ruotsalaisilla aikuisilla, joilla on yksipuolinen sisäkorvaistute sekä vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema, sisäkorvaistutehoidon katsotaan todennäköisesti olevan kustannustehokasta verrattuna kuulolaitteisiin. Tuloksiin eniten vaikuttavat tekijät olivat potilaan ikä implantointihetkellä ja kuinka iso osa hoitoarvioon tulleista potilaista sai sisäkorvaistutteen.

Vaikeiden tai erittäin vaikeiden kuulonalenemien esiintyvyyden odotetaan kasvavan Ruotsissa väestön ikääntyessä. Toispuolinen sisäkorvaistutehoito on tehokas ja kustannustehokas tapa parantaa kuuloa ja elämänlaatua aikuisilla, joilla on vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema. Toispuolisen istutehoidon kustannustehokkuus paranee, kun potilaat pääsevät istutehoitoon aikaisessa vaiheessa. Sisäkorvaistutehoitoon tulisi osoittaa enemmän resursseja.

Lähde: Cochlear

Cochlear-logo.