Sääntöuudistus

Oheisen aineiston pohjalta keräämme yhdistysten ja jäsenistön mielipiteitä ja näkemyksiä liiton uusiksi säännöiksi. Liittohallituksen vuonna 2018 perustamassa sääntötyöryhmässä ovat mukana hallituksen puheenjohtaja Jouni Aalto, hallituksen jäsenet Janne Alkki ja Eila Heinonen sekä valtuuston puheenjohtaja Titta Väisänen. Liiton toimihenkilöistä mukana ovat toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen ja järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnström. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön (Soste) lakiasiantuntijat ovat antaneet konsultointiapua sääntöuudistustyöhön.

Koska piirien neuvottelukuntien kokouksia, jossa sääntöuudistusta oli tarkoitus esitellä, ei voitu poikkeustilanteen vuoksi pitää, olemme tehneet videon, jossa hallituksen jäsen Janne Alkki kertoo sääntöihin tehdyistä keskeisimmistä muutosehdotuksista.

Katso video: www.youtube.com Videoon on mahdollista lisätä tekstitys:
Ohje: Tekstityksen lisääminen sääntövideoon

Liitteenä on lisäksi videon taustalla näkyvät PowerPointit sekä nykyisten ja uusien sääntöjen vertailu:
Esitys: Sääntöluonnos 2020
Esitys: Nykyisten ja uusien sääntöjen vertailu

Kommenttejanne, muutosehdotuksenne ja kysymyksenne perusteluineen keräämme ensisijaisesti Webropol-kyselyn kautta. Kysely löytyy tästä linkistä  ja kyselyn viimeinen vastauspäivä on 10.5.2020. Kysely on anonyymi ja tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.

Vastausten pohjalta Kuuloliiton sääntötyöryhmä tekee tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia harkintansa mukaan sääntöluonnokseen. Tavoitteena on, että lokakuussa kokoontuva liittokokous voi päättää uusista säännöistä.

Sääntöluonnoksessa on 25 pykälää, jotka ovat kyselyssä kommentoitavissa pykälittäin. Osa voimassa olevien sääntöjen pykälistä on uudessa sääntöehdotuksessa poistettu (liittovaltuustoon ja liittokokoukseen liittyvät pykälät) ja osa on tarkoitus siirtää hallintosääntöön esim. kuulopiirien tehtävistä määräämät pykälät. Hallintosäännöissä on myös tarkoitus määrätä vaalivaliokunnan tehtävistä sekä etäosallistumiseen liittyvistä järjestelyistä kuten äänestys- ja vaalijärjestyksestä.

Lisätietoja sääntöuudistustyöstä antaa sääntötyöryhmän jäsenet (kaikkien sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi). Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoja sähköpostitse, mutta tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös puhelimitse.

Kiitos, että otatte kantaa ja vaikutatte siihen, että Kuuloliiton säännöistä tulee tarkoituksenmukaiset ja ne tukevat nykypäivän järjestötoimintaa!

Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Jouni Aalto ja sääntötyöryhmän jäsenet

Aurinko ja nurmikko