Sääntöuudistus

Kuuloliiton käynnissä olevaa sääntöuudistusta on ollut mahdollista kommentoida eri vaiheissa ja eri kanavissa koko sääntöuudistusprosessin ajan.

Piirien neuvottelukuntien kokouksia, joissa sääntöuudistusta oli tarkoitus esitellä keväällä 2020, ei voitu koronatilanteen vuoksi järjestää. Kokousten sijaan yhdistyksille lähetettiin sääntöuudistukseen liittyvää materiaalia ja niistä pyydettiin yhdistysten ja jäsenistön kommentteja sekä näkemyksiä. Kommentteja oli mahdollista lähettää Webropol-kyselyllä ja suoraan sääntötyöryhmän jäsenille esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi verkkosivuilla oli nähtävillä video, jossa kerrottiin sääntöihin tehdyistä keskeisimmistä muutosehdotuksista. Kesäkuussa ilmestyneessä Kuuloviesti-lehdessä julkaistiin esitettyjen kommenttien pohjalta päivitetty sääntöversio, johon oli mahdollista ottaa kantaa sekä verkon kautta että ottamalla yhteyttä sääntötyöryhmän jäseniin.

Elokuussa järjestetty sääntöjä käsittelevä webinaari, jossa esiteltiin sääntöuudistuksen keskeiset muutokset ja vastattiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, on nähtävissä liiton YouTube-kanavalla. Lisäksi keskustelun mahdollistamiseksi on perustettu Facebook-ryhmä, jossa voi esittää näkemyksiään sääntöluonnoksesta. Myös syksyn aikana pidettävissä piirien neuvottelukuntien kokouksissa on edelleen mahdollista käsitellä sääntöuudistusta.

Yhdistyksiltä ja jäsenistöltä saatujen kommenttien sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ensimmäisen ennakkotarkastuslausunnon pohjalta Kuuloliiton sääntötyöryhmä on tehnyt tarvittavia tarkennuksia sääntöluonnokseen.

Uusin versio sääntöluonnoksesta >

Tavoitteena on, että lokakuussa kokoontuva liittokokous päättää uusista säännöistä.

Liittohallituksen vuonna 2018 perustamassa sääntötyöryhmässä ovat mukana hallituksen puheenjohtaja Jouni Aalto, hallituksen jäsenet Janne Alkki ja Eila Heinonen sekä valtuuston puheenjohtaja Titta Väisänen. Liiton toimihenkilöistä mukana ovat toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen ja järjestöpäällikkö Anne Wicht-Kvarnström. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön (Soste) lakiasiantuntijat ovat antaneet konsultointiapua sääntöuudistustyöhön.

Lisätietoja sääntöuudistustyöstä antaa sääntötyöryhmän jäsenet (kaikkien sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuuloliitto.fi). Ensisijaisesti toivomme yhteydenottoja sähköpostitse, mutta tarvittaessa voitte olla yhteydessä myös puhelimitse.

Sääntötyöryhmän puheenjohtaja Jouni Aalto ja sääntötyöryhmän jäsenet

Aurinko ja nurmikko