Herkällä korvalla

 

Herkällä korvalla – Kuuloliiton esteettömyyspalkinto

Kuuloliitto avaa Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon haun osana Helppo kuulla -teemaviikkoa. Palkinnonsaajaa voi ehdottaa 19.5.-2.9.2022 aikavälillä. Palkinnonsaajaksi voi ehdottaa tahoa, joka täyttää Herkällä korvalla -esteettömyyspalkinnon kriteerit: 1) Ratkaisun innovatiivisuus 2) kuulovammaisten osallistaminen ratkaisussa ja 3) palkittavan toimijan sitoutuminen esteettömyyteen.

Herkällä korvalla -palkinto on jaettu joka toinen vuosi, vuodesta 2010 alkaen, vuorotellen Selkeän puhujan palkinnon kanssa. Osana Helppo kuulla -teemaviikkoa, Kuuloliitto uudistaa palkintoa ja liittää siihen rahapalkinnon 1000 euroa. Kuuloliiton liittohallitus päättää palkinnonsaajan ehdotusten pohjalta ja palkinto jaetaan Kuuloliiton liittokokouksen yhteydessä lokakuussa 2022.

Palkinnonsaajaa voivat ehdottaa yksittäiset henkilöt ja organisaatiot. Palkinnonsaajaksi ei voi ehdottaa kuuloyhdistystä.

Ehdota palkinnonsaajaa täällä: https://link.webropol.com/s/herkallakorvalla

Kriteerit

Palkittavaa kohdetta valittaessa voidaan kriteereitä painottaa eri tavalla kohteesta riippuen. Palkittavaksi ehdotettuja kohteita arvioidaan ennen valintaa kuitenkin aina kaikkien kriteerien kannalta.

(1) Ratkaisun innovatiivisuus

Ratkaisun on oltava uusi innovaatio tai ratkaisu tukee tehokkaasti kuulovammaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

(2) Kuulovammaisten osallistaminen ratkaisussa

Kuulovammaisilla on itsellään paljon tietoa siitä mitkä ovat toimivia ratkaisuja. Yhtenä palkintoehdotusten arviointiperusteena katsotaan myös sitä, kuinka kuulovammaisia ja heidän tietoaan on hyödynnetty ratkaisua kehitettäessä.

(3) Palkittavan toimijan sitoutuminen esteettömyyteen

Palkittavan ratkaisun taustalla olevan toimijan / toimijoiden asenteet ovat yleisesti esteettömyysmyönteisiä.

Mitä voidaan esimerkiksi palkita?

  • Rakennus tai tila, jossa akustiikka tukee puheviestintää ja jossa on mahdollisuus monipuoliseen apuvälineiden käyttöön.
  • Toimiva asiakaspalvelu, jossa otetaan kuulovammaiset huomioon koko asiakaspalveluketjussa.
  • Toimija (seurakunta, kunta, hotelli, museo, taidegalleria, pankki, verotoimisto…), joka on ottanut kuulovammaiset huomioon omassa toiminnassaan.
  • Muu kuin kuuloyhdistys, joka on edistänyt kuunteluympäristön esteettömyyttä.
  • Kuulovammaisia hyödyttävän palvelun tuottajan, esimerkkinä liikennevälineiden tai asemien (juna, lentokone, lentokenttä…), viestinnän esteettömyys.
  • Hanke, jossa kuulovammaisten selviytyminen on otettu voimallisesti huomioon.
  • Laitevalmistaja / maahantuoja / myyjä, joka oman, kuulovammaisia palvelevan liiketoiminnan lisäksi on mukana kuunteluolosuhteiden tai kuulovammaisia muuten palvelevien toimintojen kehittämisessä.
  • Yksittäinen henkilö tai ryhmä, joka on osallistunut näkyvästi esimerkiksi kuunteluolosuhteiden, kuulovammaisten osallistumista tukevan lainsäädännön tai rakentamisohjeiston tai asenteiden parantamiseen.

Palkinto

Palkinto on 1000 euroa ja kunniakirja, joka on kiinnitetty kehystettyyn akustiikkalevyyn.

Liian kaikuisuuden poistaminen on yksi tärkeimpiä äänimaailmaa parantavia toimenpiteitä. Akustiikkalevy kunniakirjan taustalla vaimentaa omalta pieneltä osaltaan haitallisia ääniheijastuksia ja näin symboloi ääniympäristön hyväksi tehtävää työtä.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi, 0503034841