Yhdistysten vaaliteesikampanja

 Vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten Kuuloliitto on laatinut neljä vaaliteesiä:

 1. Kuulovammat tunnistettava ajoissa ja kuulokojesovituksia lisättävä.
 2. Kuulovammaisten työelämään pääsy ja työelämässä pysyminen on turvattava.
 3. Julkisten ja digitaalisten palvelujen tulee olla saavutettavia ja monikanavaisia
 4. Kuuloyhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytykset turvattava kaikilla osallistumisen tasoilla.

Teesien tarkemmat sisällöt ovat luettavissa tästä.

Vaaliteesikampanjalla herätetään keskustelua kuulovammaisille tärkeistä asioista. Kampanja on pääasiassa sähköinen ja vaaliteesit ovat myös tulostettavissa PDF-versiona. Kuuloliiton vaalikampanjan hashtagina käytetään #kuulo2019 ja yleisenä tunnisteena #vaalit2019.

Kuuloliitto korostaa vaaliteesien lisäksi vaalien alla järjestettävien tilaisuuksien, TV-lähetysten ja tarjolla olevien materiaalien esteettömyyttä.

 Ohjeita vaikuttamiseen

Vaikuttaminen on myös pieniä tekoja eikä läheskään aina vaadi suuria ponnisteluja. Olennaista on halu vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa.Vaikuttamistyö on ihmisten kanssa työskentelyä ja viestintää. Siksi verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen kannattaa – näkyvyys ja vaikuttavuus kasvaa!

Kuuloliiton vaaliteeseihin kannattaa tutustua huolella. Voit myös valita teeseistä vain yhden, joka tuntuu omimmalta, ja viedä eteenpäin juuri sen sisältämää asiaa.

Vaalien alla asioihin vaikuttaminen on otollista, koska silloin on monia valmiita foorumeita. Vaikuttamisen kohteena ei kuitenkaan kannata pitää vain vaaliehdokkaita, vaan myös niitä ihmisiä ja tahoja, jotka seuraavat vaaleista käytävää keskustelua jossakin tilaisuudessa, verkossa tai sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttamisen keinoja on monia, joista kannattaa valita itselle ja yhdistykselleen sopivat, ottaen huomioon olemassa olevat resurssit (tekijät, raha, osaaminen, aika, jne.).

Käytännössä yhdistys voi:

 • järjestää esimerkiksi Kuuloyhdistyksen vaalisohva-tilaisuuden, johon se kutsuu 2-3 kansanedustajaehdokasta vastaamaan Kuuloyhdistyksen esittämiin kysymyksiin. Vaalisohva –idea pohjautuu YLE:n vaalisohvaohjelmaan, jossa tavalliset kansalaiset kutsuvat ehdokkaita kotiinsa keskustelemaan itselleen tärkeistä teemoista.
 • Järjestää yhdessä muiden yhdistysten tai yhteistyökumppaneiden kanssa vaalipaneeleja tms., joihin kutsutaan vaaliehdokkaita keskustelemaan myös kuulovammaisille tärkeistä asioista (so. Kuuloliiton vaaliteesit 2019).
 • mennä jo valmiisiin vaalitapahtumiin ja saada sekä muut osallistujat että ehdokkaat kiinnostuneiksi Kuuloliiton vaaliteeseistä 2019.
 • kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai valmiin artikkelin paikallislehteen koskien Kuuloliiton vaaliteesejä 2019.
 • kirjoittaa Kuuloliiton vaalikampanjasivustolle blogikirjoituksen jonkin teesin merkityksestä itselleen
 • lähettää juttuvinkki paikallislehteen esim. tulevasta järjestettävästä (vaali)tapahtumasta.
 • seurata aktiivisesti Kuuloliiton vaaliteesiviestintää ja jakaa Kuuloliiton vaalipostauksia eteenpäin verkossa ja somessa. Voit myös itsenäisesti nostaa Kuuloliiton vaalisivustolta esiin haluamiasi teesejä.
 • haastaa sekä yksittäisiä puolueiden ehdokkaita että varsinaisia puolueita esim. Twitterissä. Apuna voit käyttää Kuuloliiton valmiiksi laatimia  kysymyksiä.

Haasta kansanedustajaehdokas twitterissä, facebookissa tai kasvotusten ja esitä hänelle joku Kuuloliiton vaalikysymyksistä. Kannusta ehdokasta tutustumaan Kuuloliiton vaalisivustoon.

Tuo kansanedustajan vastaus myös Kuuloliitolle tietoon, esimerkiksi liittämällä Kuuloliiton twitter-tili mukaan keskusteluun.

Kansanedustajaehdokkaiden vastaukset voidaan kirjata myös Kuuloliiton vaalisivustolle. Tässä tapauksessa lähetä vastaukset sähköpostilla annina.virta@kuuloliitto.fi .

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi

Erityisasiantuntija Esa Kalela, esa.kalela@kuuloliitto.fi

Aluetyöntekijät