Ohjeita yhdistyksille

#kuntavaalit2021 #kuulo2021.

Vuoden 2021 kuntavaaleja varten Kuuloliitto on laatinut pääasiassa sähköisen vaalikampanjan, joka koostuu neljästä vaaliteesistä. Lisäksi kuulo- ja viittomakielialan järjestöt ovat tehneet yhteiset kuulovammaisia lapsia ja nuoria koskevat kuntavaaliteesit, joita yhdistykset voivat hyödyntää.

Kuntavaalikampanja 2021 on tehty koronan takia sähköisen muotoon. Yhdistykset voivat halutessaan tulostaa Kuuloliiton teesit myös paperisina: kuuloliiton kuntavaaliteesit -esite

Vaaliteesikampanjalla herätetään keskustelua kuulovammaisille tärkeistä asioista. Kuuloliiton vaalikampanjan hashtageina käytetään #kuulo2021 ja #kuntavaalit2021. Kuuloliitto korostaa vaaliteesien lisäksi vaalien alla järjestettävien tilaisuuksien, TV-lähetysten ja tarjolla olevien materiaalien saavutettavuutta.

Ohjeita vaikuttamiseen:

 1. Vaikuttaminen on myös pieniä tekoja eikä läheskään aina vaadi suuria ponnisteluja. Olennaista on halu vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin joko itsenäisesti tai yhdessä muiden kanssa.
 2. Vaikuttamistyö on ihmisten kanssa työskentelyä ja viestintää. Siksi verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen kannattaa – näkyvyys ja vaikuttavuus kasvaa!
 3. Kuuloliiton vaaliteeseihin kannattaa tutustua huolella. Voit myös valita teeseistä vain yhden, joka tuntuu omimmalta, ja viedä eteenpäin juuri sen sisältämää asiaa.
 4. Vaalien alla asioihin vaikuttaminen on otollista, koska silloin on monia valmiita foorumeita. Vaikuttamisen kohteena ei kuitenkaan kannata pitää vain vaaliehdokkaita, vaan myös niitä ihmisiä ja tahoja, jotka seuraavat vaaleista käytävää keskustelua jossakin tilaisuudessa, verkossa tai sosiaalisessa mediassa.
 5. Vaikuttamisen keinoja on monia, joista kannattaa valita itselle ja yhdistykselleen sopivat, ottaen huomioon olemassa olevat resurssit.

Käytännössä yhdistys voi:

 • Järjestää yhdessä muiden yhdistysten tai yhteistyökumppaneiden kanssa sähköisiä vaalipaneeleja tms., joihin kutsutaan vaaliehdokkaita keskustelemaan myös kuulovammaisille tärkeistä asioista.
 • Mennä jo valmiisiin sähköisiin vaalitapahtumiin ja saada sekä muut osallistujat että ehdokkaat kiinnostuneiksi Kuuloliiton vaaliteeseistä 2021.
 • Kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai valmiin artikkelin paikallislehteen koskien Kuuloliiton vaaliteesejä 2021.
 • Kirjoittaa Kuuloliiton vaalikampanjasivustolle blogikirjoituksen jonkin teesin merkityksestä itselleen
 • Lähettää juttuvinkki paikallislehteen esim. tulevasta järjestettävästä (vaali)tapahtumasta.
 • Seurata aktiivisesti Kuuloliiton vaaliteesiviestintää ja jakaa Kuuloliiton vaalipostauksia eteenpäin verkossa ja somessa. Voit myös itsenäisesti nostaa Kuuloliiton vaalisivustolta esiin haluamiasi teesejä.
 • Haastaa yksittäisiä puolueiden kuntavaaliehdokkaita että varsinaisia puolueita sekä kasvotusten että sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttaminen on monesti pitkäkestoista puuhaa ja vaaliteesejä kannattaa myös hyödyntää vaalien jälkeenkin.  Voit esimerkiksi lähestyä alueesi valittuja kuntapäättäjiä ja lähettää teesit heille sekä herättää laajemmin keskustelua tärkeäksi kokemistasi teeseistä.

Lataa ohjeet vaikuttamiseen:
Ohjeita vaalivaikuttamiseen Kuuloliiton jäsenyhdistyksille

Lisätietoja vaalikampanjaan ja teeseihin liittyen:

Kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi

Erityisasiantuntija Esa Kalela, esa.kalela@kuuloliitto.fi

Erityisasiantuntija Sami Virtanen, sami.virtanen@kuuloliitto.fi

Kuntoutussihteeri Tuija Vuori, tuija.vuori@kuuloliitto.fi