Uutiset

Muutoksia vammaisten henkilöiden etätulkkaukseen

Mies kirjoittaa tietokoneella

Vammaisten henkilöiden etätulkkaukseen tulee muutoksia 1.4.2021. Jatkossa asiakkaan pitää ilmoittaa etätulkkauksesta samalla, kun hän tilaa tulkin. Etätulkkauksessa voi käyttää useita eri ohjelmistoja, mutta tietoturvaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Koronaepidemian takia vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa otettiin viime keväänä nopeasti käyttöön etätulkkaus. Etätulkkaus jatkuu huhtikuussa alkavalla uudella sopimuskaudella, mutta käytäntöihin tulee muutoksia.

Jatkossa asiakkaan pitää ilmoittaa tulkkitilauksessaan, jos hän haluaa etätulkkausta. Tilauksessa voi myös toivoa tiettyä ohjelmistoa. Jos ohjelmisto on Kelan hyväksymä ja palveluntuottajilla käytössä, asiakkaalle välitetään tulkki, joka käyttää samaa ohjelmistoa. Asiakas voi myös nimetä tulkkilistalleen etätulkkausta varten tulkin, jolla on sopiva ohjelmisto käytössä.

Käytössä useita ohjelmistoja, tietoturvariskit on hyvä tiedostaa

Palveluntuottajien vastuulla on huolehtia käyttämiensä ohjelmistojen tietoturvasta. Kela on myös arvioinut palveluntuottajien käytössä olevien ohjelmistojen tietoturvaa. Ohjelmistoissa on havaittu tietoturvariskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Riskejä on esimerkiksi ilmaisohjelmistoissa, jotka eivät ole palveluntuottajan tai Kelan hallinnassa.

Kelan arvio kuitenkin on, että tietoturvariskit voidaan tässä tilanteessa hyväksyä, jotta asiakkaat voivat käyttää itselleen tuttuja ohjelmistoja. Erityisesti koronaepidemian aikana on tärkeää, että asiakkailla on mahdollisuus saada etätulkkausta ja toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnassa. Kela kuitenkin jatkaa ohjelmistojen tietoturvan, asiakkaiden tietosuojan ja toimintaympäristön arviointia yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.

Asiakas voi käyttää etätulkkauksessa useita eri ohjelmistoja. Tietoturva ja -suojariskien takia asiakkaan kannattaa kuitenkin harkita, missä tilanteissa käyttää etätulkkausta. Asiakkaan kannattaa myös välttää henkilötietojen käsittelyä etätulkkauksessa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, syntymäaika ja yksityiskohtaiset terveystiedot.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu toimii Kelan verkossa

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen oma etäpalvelu on tietoturvallinen, sillä se toimii Kelan tietoverkon sisällä. Etäpalvelussa asiakas voi hoitaa lyhytkestoisia asioita ilman ajanvarausta. Etäpalvelua voi käyttää suomalaisella viittomakielellä, suomeksi ja ruotsiksi.

Lue lisää