Uutiset

Miten kuulovammainen voi kokea tiedonsaannin? Info-kortti valmistunut

Kuulovammainen voi kokea tiedon saannin hälyisenä tai rauhallisena/informatiivisena.

Esteettömyydestä puhutaan tänä päivänä aiempaa enemmän. Usein termillä viitataan kuitenkin vain liikkumisesteettömyyteen, esim. miten rakennukseen pääsee pyörätuolilla.

Kuulovammaisten kohdalla esteettömyydessä on aina kyse tiedonsaannista. Kuuloliiton vuoden 2018 esteettömyyden teemavuoden kantavana ajatuksena olikin tämän vuoksi ”Oikeus yhdenvertaiseen tiedonsaantiin”.

Juuri valmistuneen esteettömyyden info-kortin tarkoituksena on levittää tietoa, miten kuulovammainen voi kokea tiedonsaannin. Kortti havainnollistaa, mitkä asiat käytännössä haittaavat tai parantavat kuulovammaisen tiedonsaantia.