Blogit

Millainen on hyvä kuulemisympäristö?

Hyvä kuunteluympäristö puheakustiikan kannalta mahdollistaa riittävän hyvän puheen erottuvuuden ja puhumisen helppouden. Musiikkitiloissa vuorostaan hyvä kuulemisympäristö mahdollistaa elämyksellisyyden ja musiikin nautittavuuden. Hyvä kuunteluympäristö on myös viihtyisä ja tukee toimintaa.

Melu vaikuttaa terveyteen moni eri tavoin. Kuulovaikutusten ohella, melu vaikuttaa mm. verenpaineeseen, uneen, keskittymiskykyyn ja oppimiseen. Melu häiritsee, rasittaa sekä lisää yleistä väsymystä. Kun puheäänet jatkuvasti peittyvät esimerkiksi liiallisen taustamelun ja kaikuisuuden vuoksi, joutuu henkilö pinnistelemään erottaakseen puheen, mikä rasittaa ja aiheuttaa uupumusta. Toisaalta toisten ihmisten voimakas puhe taustameluna avotoimistossa vaikuttaa työn tekemiseen, koska aivot tarttuvat puheeseen tahtomattaan. Tämä lisää työn keskeytymistä, hidastumista ja ennen kaikkea vaikuttaa työn valmistumiseen ja johtaa herkästi keskittymistä vaativan työn tekemiseen muuhun ajankohtaan tai paikkaan kuin omassa työpisteessä ja esim. ylitöihin. Tällä on voi olla keskeinen merkitys stressin syntymiseen ja työtehokkuuden alenemiseen.

Ääni on myös työväline. Äänenkäytön ammattilaisille kuten opettajille, päiväkodin työntekijöille, näyttelijöille, laulajille jne. ympäristön melu lisää äänenvoimistamisen tarvetta, mikä yhdessä epätarkoituksenmukaisen ääniympäristön kanssa altistaa erilaisille äänenkäyttöön liittyville häiriöille, kuten äänen väsymiseen, petttämiseen ja käheytymiseen ja pysyvämmille vaikutuksille kuten äänihuulikyhmyille. Ääni voi myös kadota kokonaan tilapäisesti tai pitemmäksi aikajaksoksi, jolloin puheen ammattilainen on käytännössä työkyvytön.

Hyvät ääniympäristöt ovat tarkoituksenmukaisia

Miten hyvä ja tarkoituksenmukainen ääniympäristö on saavutettavissa? Yksinkertainen vastaus on hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä. Ääniteknisen suunnittelun nivominen riittävän ajoissa mukaan rakennushankkeeseen on avain toimivaan lopputulokseen. Akustiikkasuunnittelu on oma erikoissuunnittelualansa, joka liittyy kaikkiin suunnittelualoihin (arkkitehti-, rakenne ja LVIS-suunnittelu). Tilojen käyttäjien kuuleminen on olennainen osa toiminnan määrittelyä ja suunnittelun lähtötietoja. Myös rakentamisen aikainen valvonta ja ohjeistus sekä yhteistyö valvojan kanssa on tärkeää. Vaikka suunnitelmat olisivat kuinka hyvät, toteutus ratkaisee onnistuneen lopputuloksen.

Ääniympäristön suunnittelussa voidaan käyttää apuvälineinä erilaisia mallinnuslaskelmia ja laskentatyökaluja. Eri vaihtoehdoilla voidaan tutkia esim. sitä, minne tarvitaan joko ääntä vaimentavaa tai heijastavaa pintaa, jotta puhe sekä kuuluu että erottuu hyvin. Samalla voidaan vertailla eri materiaalivaihtoehtoja ja selvittää, mikä materiaali soveltuu tilaan parhaiten, kuinka paljon ja minne pinnoille sitä tulisi sijoittaa sekä miten materiaali kestää kulutusta ja ympäristön olosuhteita. Ylimääräistä taustamelua voidaan torjua suunnittelemalla sekä rakenteellisia ratkaisuja (riittävä ääneneristys, tärinävaimennus) että valitsemalla sopivia vähämeluisia laitteita (esim. ilmanvaihtokoneet, pumput, puhaltimet). Suunnitelmista voidaan mm. tarkistaa ja arvioida äänenvaimentimien tarvetta, sijaintia ja ääniteknistä suorituskykyä. Apuna akustiikkasuunnittelijan työssä toimivat myös erilaiset mittaukset ja selvitykset (esim. ääneneristävyys- ja melumittaukset), jotka antavat tärkeää lisätietoa mm. rakenteiden toimivuudesta, mahdollisista äänenvuotokohdista ja melun voimakkuudesta. Näiden selvitysten perusteella suunnitellaan sitten tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Kaikilla on oikeus hyvään ääniympäristöön

 Toimivista kommunikaatio-olosuhteista ja häiriöttömyydestä hyötyvät kaikki tilojen käyttäjät iästä ja kuulokyvystä riippumatta. Yhä enemmän hyvän kuulemisympäristön tulisi mahdollistaa vuorovaikutteisen kommunikointitavan, tilojen monikäyttöisyyden ja joustavuuden. Tämä koskee niin oppimis- kuin työympäristöjä. Esteetön kuuleminen on kaikkien oikeus. Se takaa tasapuolisen mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen toimintaan. Jokaisella on oikeus kuulla ja tulla kuulluksi. Jokaisella on oikeus myös tehdä työtään esteettä ilman että terveys vaarantuu.

Jaana Jokitulppo, FT, suunnittelupäällikkö
A-Insinöörit, Akustiikka
www. Ains.fi