Blogit

Miksi kannattaa viettää kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää 25.2.?

60 years since the 1st cochlear implant -logo.

Joskus tuntuu, että hukumme erilaisiin merkkipäiviin, erilaisiin nimiin, erilaisiin lyhenteisiin. Kansainvälisestä sisäkorvaistutepäivästä nostan tässä esiin lyhenteet ja käsitteet CI, SI, EURO-CIU, Kuuloliitto, CiTo, LapCi ry; luvut 150 000, 400 000, 588 ja 951; vuodet 1957, 1995 ja 1997.

CI ja SI tarkoittavat kumpikin sisäkorvaistutetta. Se on leikkauksella asennettava sähköinen kuulon apuväline, jolla pystytään auttamaan kuuroutunutta tai erittäin vaikeasti huonokuuloista henkilöä. Ensimmäisen kerran kuulohermoa aktivoitiin sähköisesti vuonna 1957. Kansainvälinen sisäkorvaistutepäivä 25.2.2017 juhlistaakin kuulohermon sähköisen aktivoinnin 60-vuotisjuhlavuotta otsikolla ”60 vuotta ensimmäisestä sisäkorvaistutteesta”.

Aikuisten sisäkorvaistutekäyttäjien asioita Suomessa vie eteenpäin Kuuloliitto ry ja sen alaisena toimiva sisäkorvaistutetoimikunta eli CiTo. Toimikunnan jäsenet ovat sisäkorvaistutetta käyttäviä vapaaehtoistoimijoita. Tänä vuonna CiTo järjestää muun muassa sisäkorvaistuteviikonlopun Kuhmoisissa sekä vertaisviikonlopun Helsingissä. Lisäksi Kuuloliitto ja LapCI ry järjestävät 20.–21.4.2017 EURO-CIU-symposiumin, joka on suunnattu sisäkorvaistutetta käyttäville, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten vanhemmille ja sisäkorvaistutteesta kiinnostuneille ammattilaisille. Ilmoittautuminen symposiumiin on paraikaa käynnissä, ja se kannattaakin tehdä mahdollisimman pian! Symposiumin toisena järjestäjänä toimiva LapCI ry on CI-lasten vanhempien perustama yhdistys, joka tukee sisäkorvaistutteen saaneita lapsia ja heidän perheitään. EURO-CIU eli The European Association of Cochlear Implant Users puolestaan on vuonna 1995 perustettu Euroopan laajuinen sisäkorvaistutekäyttäjien kattojärjestö, johon Suomenkin kaksi järjestöä kuuluvat. EURO-CIU pitää symposiumin yhteydessä 19. vuosikokouksensa.
***
Yksikanavaisia sisäkorvaistutteita asetettiin Suomessa Helsingissä 10 kpl kokeilumielessä 1980-luvulla. Ne toivat äänten kuulemisen mahdolliseksi, mutta eivät sanojen erotusta. Ensimmäiset monikanavaiset istutteet Suomessa leikattiin vuonna 1995, ja samana vuonna sai ensimmäisen istutteen aivokalvontulehduksen vuoksi kuuroutunut lapsi. Syntymäkuurolle lapselle asetettiin ensimmäisen kerran sisäkorvaistute vuonna 1997. Istutteen asettamisesta kuuroille lapsille on käyty runsaasti keskustelua varsinkin viittomakielisten parissa. Aikuisena kuuroutuneille asetettava istute ei kuitenkaan ole ollut kielipoliittisesti yhtä kiistanalainen, sillä istutteen tavoitteena on alkuperäisen äidinkielen käyttömahdollisuuksien säilyttäminen tai palauttaminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hoitoilmoitusjärjestelmästä kerättyjen lukujen mukaan vuosina 1997–2015 Suomessa on tehty yhteensä 1539 sisäkorvaistuteleikkausta, joista 588 on tehty alle 18-vuotiaille ja 951 yli 18-vuotiaille. Lapsille ja joissain tapauksissa myös työikäisille aikuisille sekä kuulonäkövammaisille henkilöille on leikattu kaksi istutetta. Sisäkorvaistutteen käyttöhistoria on nuori ja sen käyttäjien määrä on vielä Suomessa vähäinen, mutta jatkuvasti kasvava. Suomessa vuosittaisten, aikuisille tehtävien toimenpiteiden määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana: kun vuonna 2005 asetettiin yhteensä 52 sisäkorvaistutetta, vastaava luku oli vuonna 2015 jo 221. Maailmanlaajuisesti istutteen käyttäjiä on EURO-CIUn mukaan jo lähes 400 000 ja Euroopassa 150 000.

Juuri tässä piilee myös kansainvälisen sisäkorvaistutepäivän tärkeys: On tärkeää tehdä sisäkorvaistutteen hyöty tunnetuksi sillä aikuisia koskevissa tutkimuksissa istutteen on havaittu auttavan erinomaisesti kuuroutuneiden puheenhavaitsemista. Parantunut kuuntelutaito on myös vaikuttanut positiivisesti käyttäjien sosiaaliseen elämään ja itsetuntoon. Moni sisäkorvaistutteen käyttäjä kokee istutteen tukevan työelämässä toimimista. Yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna sisäkorvaistute voikin olla kannattava investointi, joka yksilölliseen tilanteeseen soveltuessaan tuo kuuroutuneen tai erittäin vaikeasti huonokuuloisen takaisin äänimaailmaan – myös ikääntyneenä.
***
Itse edustan seniori-ikäistä, jonka elämän viimeisten vuosikymmenien laatua sisäkorvaistute ratkaisevasti on parantanut. EURO-CIU teki aloitteen viime vuonna kansainvälisestä sisäkorvaistutekäyttäjien päivästä eli CI-päivästä, jota nyt vietämme toista kertaa. Kuulun niihin, jotka riemuitsevat saamastaan avusta, ja vietän siksi sisäkorvaistutepäivää mielelläni. Kiitokseksi myös työskentelen aikuisten sisäkorvaistutekäyttäjien etuja ajavan CiTo:n vapaaehtoistoimijana, tällä hetkellä puheenjohtajana.

Maire Paltare
Kuuloliiton CI-toimikunnan puheenjohtaja

***********************************************************************************************************************
Vietä kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää somessa!
Tervetuloa osallistumaan Kuuloliiton Sisäkorvaistutearki-tempaukseen! Sisäkorvaistutearki-tempauksessa sisäkorvaistutteen käyttäjät ja heidän läheisensä kuvaavat ja kuvailevat elämänsä anekdootteja. Arjen sattumukset
voi tallentaa kotona, teatterissa, pururadalla tai kylässä. Niistä voi kertoa kuvin, kaskuin tai runoin.

Toivomme, että ottaisit kuvan kommelluksesta, sattumuksesta tai arjen hetkestä sisäkorvaistutteen käyttäjänä tai käyttäjän läheisenä tai kertoisit siitä lyhyen tarinan. Julkaise kuvasi tai tarinasi Facebookissa kansainvälisenä sisäkorvaistutepäivänä 25.2.2017.

Huomaathan, että jos kuvassa on henkilöitä, jotka siitä tunnistaa, täytyy heiltä kaikilta olla suostumus kuvan julkaisemiseen. Jos kuvaaja on joku muu kuin sinä itse, myös häneltä täytyy pyytää lupa kuvan julkaisemiseen.

1. Valitse aihe tai hetki, kuvaa se tai kirjoita siitä lyhyt (max 6 virkettä) tarina. Voit valita teoksesi sävyn ja sisällön itse.
2. Jaa kuva tai tarina Facebookissa 25.2.2017. Lisää sen perään aihetunnisteet #CochlearImplantDay ja #Sisäkorvaistutepäivä2017 – aihetunnisteilla hakemalla kuka tahansa löytää julkaisusi ja voi jakaa sen, jos olet asettanut sen julkiseksi (”Kenen pitäisi nähdä tämä” > ”Julkinen”). Voit myös merkitä/ tägätä julkaisuun Kuuloliiton (@Kuuloliitto), jolloin saamme ilmoituksen julkaisusta.

Eurooppalainen sisäkorvaistutekäyttäjien kattojärjestö EURO-CIU sekä Kuuloliiton CI-tukiverkosto-projekti toivottavat kaikille sisäkorvaistutekäyttäjille ja heidän läheisilleen mitä mainiointa kansainvälistä sisäkorvaistutepäivää.
************************************************************************************************************************