Uutiset

Maskit hankaloittavat kuulovammaisten lasten ja nuorten oppimista

Nuori lukee kirjaa maski kasvoilla.

Osassa Suomen kuntia, mm. pääkaupunkiseudun peruskoulujen henkilöstölle on annettu suositus käyttää kasvomaskia työpäivän aikana. Maskisuositus koskee opettajien lisäksi myös muuta koulun henkilöstöä. Maskisuosituksia tehdessä on otettu huomioon, jos käyttäjä itse ei terveydellisistä syistä voi maskia käyttää. Tässä yhteydessä on kuitenkin unohdettu, että maskien käyttö heikentää tai jopa estää kuulovammaisten lasten ja nuorten oppimisedellytyksiä. Maskisuosituksia tehtäessä tulisikin huomioida myös huonokuuloisten ja kuulovammaisten lasten ja nuorten tarpeet.

Monet kuulovammaiset lapset käyvät koulua lähikoulussaan integroituna. Kouluympäristö on usein haastava kuunteluympäristö jopa normaalikuuloiselle henkilölle.  Huonokuuloisten ja kuulovammaisten henkilöiden on tärkeää nähdä puhujan suunliikkeet eli huulio puheen ymmärtämiseksi. Huulioluvulla tarkoitetaan puheen sisällön päättelemistä huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Tämä vuorovaikutuskeino estyy suun peittävien maskien takaa. Opettajan puheesta selvää saaminen vaikeutuu, jolloin on vaarana, että opetettava aines menee kuulovammaiselta oppilaalta ohi. Tämä asettaa kuulovammaiset oppilaat eriarvoiseen asemaan luokkatovereidensa kanssa.

Peruskouluissa tulisikin huolehtia turvaväleistä ja lisäksi käyttää läpinäkyviä visiirejä tai ikkunallisia maskeja oppilaiden ja koulun henkilöstön välisen kommunikaation varmistamiseksi ja kuulovammaisten lasten oikeuksien toteutumiseksi. Kuulovammaista oppilasta auttaa myös selkeä ja rauhallinen puhe sekä FM-laitteen tai muiden apuvälineiden käyttö. Jos lapsen oppimisympäristössä on mukana avustaja tai tulkki, tulee myös heidän käyttäessään suojaimia turvata huulion näkyminen. Erityisesti viittomakieltä käytettäessä on opetuksessa ja tulkkauksessa olennaista, että kasvojen ilmeet näkyvät täysimääräisesti, sillä ne ovat tärkeä osa ymmärrettävyyttä.

Suomi on velvoitettu huomioimaan vammaisten lasten erityistarpeet myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Kuntien tulee huomioida tämä ohjeistuksissaan ja määrärahoissaan, jotta oikeus tasavertaiseen oppimiseen, tiedonsaantiin ja vuorovaikutukseen säilyy.

 

Kuuloliitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuurojen Liitto ry

Kuurojen Palvelusäätiö sr

LapCI ry