Uutiset

Lokakuussa Kuuloliiton liittokokous ja seminaari 

Valkea talo syksyllä.
  •  27.10.2023, seminaari, Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki klo 16.00
  • 28.10.2023, liittokokous, Valkea talo klo 9.00

Liittokokous järjestetään hybridikokouksena. Tämä tarkoittaa, että kokouksen viralliset edustajat voivat valita, osallistuvatko he kokoukseen etäyhteyksin vai tulevatko paikan päälle Valkeaan taloon Helsinkiin. Tarkemmat ohjeet lähetämme kokoukseen ilmoittautuneille virallisille kokousedustajille.

Kokousta voi seurata myös etäyhteyksin. Ohjeet julkaistaan liiton verkkosivuilla lähempänä kokouksen ajankohtaa.

Perjantaina aloitamme seminaarilla klo 16.00 ja lauantaina kokous alkaa klo 9.00. Tarkempi ohjelma liitteenä: OHJELMA Liittokokouksen seminaari ja kokous 27.─28.10.2023 Lauantaina kokousedustajien tulee ilmoittautua Valkean talon aulassa klo 8.15−8.45 välisenä aikana.

Kokouksessa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Lisäksi kokouksessa on käsiteltävänä Kuuloliiton sääntöjen muutokset ja jäsenyhdistysten määräaikaan mennessä toimittamat aloitteet. Tilaisuudessa luovutetaan myös vuoden 2023 Vapaaehtoistoiminnan ja Selkeän puhujan palkinnot.

Ilmoittautuminen kokoukseen

Kaikkien virallisten kokousedustajien ja muiden kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 10.10.2023 mennessä. Ilmoittautuessa tulee kertoa, tuleeko kokouspaikalle vai osallistuuko etäyhteyksin. Ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti Kilta-järjestelmän kautta: https://kilta.kuuloliitto.fi/kotisivut/

Jos sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, voi ilmoittautua myös kutsun liitteenä olevalla lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeet lähetetään Kuuloliittoon 10.10.2023 mennessä osoitteeseen: Kuuloliitto ry, Tarja Kaikkonen, Ilkantie 4, 00400 Helsinki tai skannattuna sähköpostitse: tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi

Valtakirjojen tarkastus

Virallisten kokousedustajien valtakirjat tarkastetaan jo etukäteen äänestyskäytäntöjen sujuvuuden varmistamiseksi. Virallisilla kokousedustajilla tulee olla voimassa olevat sähköpostiosoitteet.  Allekirjoitetut valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse (skannattuna tai valokuvana) 18.10.2023 mennessä: tarja.kaikkonen@kuuloliitto.fi tai postitse: Kuuloliitto/Tarja Kaikkonen, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan jäsenyhdistys voi lähettää liittokokoukseen yhden (1) virallisen kokousedustajan, joka käyttää jäsenyhdistyksen koko äänimäärää. Virallisella edustajalla tulee olla liittokokouksessa edustamansa yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen äänimääränsä. Yhdistyksen äänioikeutta voi valtakirjalla käyttää myös liiton toisen jäsenyhdistyksen edustaja. Yksi edustaja voi käyttää enintään neljän (4) jäsenyhdistyksen ääniä liittokokouksessa.

Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistysten jäsentä kohden. Jäsenmääräksi katsotaan jäsenyhdistyksen se varsinaisten jäsenten, nuoriso-, perhe-, kunnia- ja sotaveteraanijäsenten määrä, josta liitolle on suoritettu jäsenmaksu edellisen vuoden loppuun mennessä.

Majoittuminen ja ruokailut

Perjantaipäivän illallisbuffet (klo 19.30) järjestetään Hotelli Haagassa. Lauantaina kokous keskeytetään lounaan ajaksi noin klo 11.30.  Yhdistysten tulee tehdä majoitusvaraukset itse. Varaukset Hotelli Haagaan tulee tehdä viimeistään 18.10., puhelimitse 09 580 7877 tai sähköpostitse hotel@haaga.fi. Varauskoodi on ”Kuuloliiton liittokokous”.

Yhdistykset vastaavat itse edustajansa matka- ja majoituskustannuksista, mutta liitto tarjoaa kokouspäivien lounaat ja perjantaipäivän illallisen kaikille virallisille kokousedustajille.  Liitto tarjoaa kokouspäivien ruokailut vain virallisille kokousedustajille. Muut kokoukseen osallistujat voivat syödä lounaan Valkeassa talossa hintaan 10,40 euroa ja osallistua illalliselle hotelli Haagassa hintaan 68 euroa. Osallistumisesta lounaaseen ja/tai illalliseen tulee mainita ilmoittautumislomakkeella.

Tervetuloa liittokokoukseen! 

Liittohallitus
Kuuloliitto ry