Kysymyksiä ehdokkaille

Tällä sivulla julkaistaan ehdokkaiden vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten varmistetaan riittävät resurssit kuulonkuntoutukseen kuntoutustarpeen kasvaessa?

2. Mitkä ovat mielestäsi kolme keskeisintä keinoa edistää kuulovammaisten henkilöiden työllistymistä ja työssä jaksamista?

3. Miten edistäisit viestinnän saavutettavuutta kuulovammaisille eri palveluissa?

4. Miten varmistetaan paikallisten kuuloyhdistysten mahdollisuudet päästä mukaan maakunnalliseen yhteistyöhön ja varmistetaan niiden toimintaedellytykset?

Ehdokas, tutustu Kuuloliiton vaaliteeseihin. Lähetä vastauksesi ja kasvokuvasi sähköpostilla: annina.virta@kuuloliitto.fi

Lisätietoja: anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi, puh. 050 303 4841

Ehdokkaiden vastauksia