Kysely

Kysely tulkkauspalvelun toimivuudesta 2021

Kirjoitustulkki työssään. Edessä näkyy kannettava tietokone ja televisio.

Kelan tulkkauspalvelun uusi sopimuskausi alkoi 1.4.2021. Tulkkauspalvelun toteutumista seuraava Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) kaipaa nyt asiakkaiden kokemuksia siitä, kuinka palvelu on toiminut vuoden 2021 aikana.

Käy vastaamassa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi! Kysely on avoinna 16.1.2022 saakka. TTYR koostaa vastauksista yhteenvedon, joka annetaan myös tulkkauspalvelua järjestävän Kelan käyttöön.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Kysely-tulkkauspalvelusta-2021

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkkauspalvelua tuottavien tahojen sekä palvelua käyttävien järjestöjen ja alan koulutusta tarjoavien korkeakoulujen yhteistyöelin. TTYR:ssä ovat mukana Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry, Kieliasiantuntijat ry, Suomen Kuurosokeat ry, Finlandssvenska Teckenspråkiga rf, Svenska hörselförbundet rf, Kuurojen Palvelusäätiö sr, Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.