Uutiset

Kuulovammaisten määrä kasvaa maailmanlaajuisesti

Hearing for life. World Hearing Day.

WHO:n mukaan maailmassa on 466 miljoonaa huonokuuloista ihmistä. Tämä on 5 prosenttia väestöstä. Tulevaisuudessa määrä tulee nousemaan: vuonna 2050 huonokuuloisia on arvioiden mukaan 900 miljoonaa. Kuulonhuolto tulisikin sisällyttää osaksi terveydenhuoltoa asuinmaasta riippumatta.

Maaliskuun 3. päivänä vietetään vuosittaista Maailman terveysjärjestö WHO:n kuulopäivää. Tänä vuonna järjestö muistuttaa, että kuulon aleneman ei tule missään ikävaiheessa rajoittaa elämää. Kuulovammaisilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun, työhön ja vuorovaikutukseen.

Myös kuulonhuollon tulee olla kaikkien saatavilla – riippumatta siitä miten terveydenhuolto on järjestetty kansallisella tasolla. Erityisesti kuulon apuvälineiden saatavuus vaihtelee suuresti maittain.

Suomessa kuulokoje on käytössä noin sadalla tuhannella henkilöllä, mutta arvioilta jopa kolminkertainen määrä hyötyisi kuulonkuntoutuksesta.
– Suomessa väestön ikääntyminen sekä vapaa-ajan kasvanut melualtistus lisäävät jatkuvasti huonokuuloisten suhteellista määrää väestöstä, kertoo Kuuloliiton viestintäpäällikkö Juha Hietala.

Monille huonokuuloisille hyvällä kuunteluympäristöllä on suuri merkitys kommunikaation sujuvuuteen.​
– Hyvä akustiikka ja vähäinen taustahäly ovat lähtökohtia toimivalle kuunteluympäristölle. Tarvittaessa tilaa tulee täydentää huonokuuloisille tarkoitetulla äänensiirtojärjestelmällä, esimerkiksi induktiosilmukalla, Hietala korostaa.​

Kuulopäivää voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla:
#kuulopäivä2020 #WorldHearingDay2020

Lisätietoa:

https://www.who.int/deafness/world-hearing-day

Viestintäpäällikkö Juha Hietala
Kuuloliitto ry
juha.hietala@kuuloliitto.fi
p. 050 569 7978

Toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen
Kuuloliitto ry
sanna.kaijanen@kuuloliitto.fi
p. 040 508 1716

Hearing for life