Uutiset

Kuulovammaisten kokelaiden ylioppilaskokeesta aiempaa selkeämpi

Ylioppilaslakki syreenin kukkien keskellä valkoista taustaa vasten.
Kuulovammaisten kokelaiden ylioppilaskoe muuttuu aiempaa selkeämmäksi syksyn 2021 tutkinnosta alkaen. Erityisjärjestely, jossa kokelas vapautetaan kuullun ymmärtämisen osasta, muuttuu ääniaineistoiltaan rajoitetuksi kokeeksi.

Digitaalisissa kokeissa kuullun ymmärtämiseen liittyvät tehtävät suoritetaan samassa kokeessa ja samana koepäivänä kuin muutkin tehtävät. Syksystä 2021 alkaen kokelaat voivat tehdä kokeen, josta kuullun ymmärtämiseen perustuvat tehtävät on poistettu, eikä kokelas voi vahingossa vastata kyseisiin tehtäviin. Aiemmin kuullun ymmärtämisestä vapautettu kokelas suoritti samannäköisen kokeen kuin muutkin, mutta hänen piti jättää itse vastaamatta kuullun ymmärtämisen tehtäviin, jotta hän saisi laskennalliset pisteet puuttuvista tehtävistä.

Kuulovammaiset kokelaat voivat hakea tarvitsemiaan erityisjärjestelyjä jo lukio-opintojensa alkupuolella. Hakemuksen liitteenä toimitettavissa lääkärinlausunnoissa ja muissa asiantuntijalausunnoissa kuvataan kuulovamman vaikutusta kokeiden suorittamiseen. Hakemukseen kuulovamman ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa liitetään audiologiaan, foniatriaan tai korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuneen erikoislääkärin lausunto sekä äänes- ja puheaudiogrammi. Lukio-opinnoissa toteutetut tukitoimet toimivat yhtenä perusteena erityisjärjestelyiden tarvetta arvioitaessa.

Lue lisää aiheesta ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Kuva: Rodeo.fi