Blogit

Kuulosta huolehtiminen on osa muistiystävällistä yhteiskuntaa

Ikäihmiselle asetetaan kuulokojetta.

Muistiviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Hyvää elämää muistiystävällisessä yhteiskunnassa. Muistiliitto ja sen jäsen jäsenyhdistykset ympäri Suomea haastavat meitä jokaista pohtimaan, mitä muistiystävällisiä tekoja voisimme tehdä luodaksemme muistiystävällistä yhteiskuntaa? 

Kuten Kuuloliitolla, sen jäsenyhdistyksillä ja hankkeilla, myös Muistiliitolla sekä sen hankkeilla ja jäsenyhdistyksillä on tavoitteena saavutettava ja yhdenvertainen yhteiskunta. Muistiliitto, Pohjois-Savon Muisti, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys, Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys sekä Keski-Suomen Muistiyhdistys ovat olleet meille Kuuloliiton Kuule ja muista –hankkeessa tärkeitä yhteistyökumppaneita ja vaikuttajia. He ovat tuoneet hankkeeseen näkemyksiä ja kokemuksia muistisairaan maailmasta ja näkökulmasta. 

Millaisia tekoja Kuule ja muista -hankkeessa on sitten tehty muistiystävällisen yhteiskunnan vahvistamiseksi? Lähdemme liikkeelle ihmisestä, yksilöstä, kenellä voi olla sekä kuulon että muistin pulmia. Hankkeen luomat selkokieliset kuulokojeiden käyttöoppaat tukevat kuulokojeen päivittäistä käyttöä ja auttavat pulmatilanteissa tarkastamaan, kuinka arjen huoltotoimenpiteet tehdään. Pikatestit kuulosta ja muistista kannustavat ihmistä pohtimaan, vaikuttaako heikentynyt kuulo tai muistipulmat hänen arkeensa ja toimintakykyynsä.  

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu verkkokurssi kuulosta ja hoitamattoman heikentyneen kuulon vaikutuksesta muistiin lisää ammattilaisten tietoa ja osaamista ottaa huomioon asiakkaan kuulon ja muistin pulmat. Samalla lisääntyy tieto siitä, kuinka ammattilaiset voivat tukea asiakkaitaan kuulokojeiden käytössä. 

On ollut ilo huomata, kuinka Kuuloauto- ja Kuulolähipalvelutoimijat ympäri Suomen ovat halunneet saada lisää tietoa muistisairaan asiakkaan kohtaamisesta ja tukemisesta kuuloasioissa. Vapaaehtoiset tekevät äärimmäisen arvokasta työtä ja vertaistuen edessä asiantuntija usein hiljenee.  

Kuule ja muista -hankkeen tapahtumissa kannustamme osallistujia tekemään omassa arjessaan muistiystävällisiä tekoja, kuten liikkumaan aktiivisesti ja ilolla, syömään monipuolisesti ja nautiskellen, lepäämään riittävästi, tapaamaan toisiaan ja osallistumaan esimerkiksi kerhoiltoihin, aktivoimaan aivojaan pelein, harrastuksin tai vaikkapa opettelemalla uuden digitaidon. Olemme nostaneet kuulosta huolehtimisen, kuulokojeen käytön ja säännölliset kuulontutkimukset yhdeksi osaksi muistiystävällisiä tekoja omassa elämässä.  

Muistiviikon kunniaksi olemme koostaneet teille myös aivonystyröitä haastavan tietokilpailun, jossa pääset arvuuttelemaan missä kaikkialla Kuule ja muista -hanke syksyn aikana vielä kiertääkään. Visailemaan pääset tästä.

Nautitaan syksyn väreistä ja pidetään huolta ainutlaatuisesta pääomastamme! 

Teksti: Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola
Kuva: Jenni Oranen