Uutiset

Kuulonkuntoutukseen panostaminen tukee muistia 

Kuuloliitto haluaa Kansainvälisenä Kuulopäivänä 3.3. korostaa oikea-aikaisen kuulon kuntoutuksen tärkeyttä ikääntyneen muistin ja tiedonkäsittelyn tukemisessa.  Kuulonalenema on ikääntyneillä yleistä ja hoitamattomana sen on osoitettu olevan yksi muistisairauksien riskitekijöistä. Ikääntyneiden oikea-aikaisella kuulonkuntoutuksella on toimintakyvyn tukemisen ohella iso merkitys myös kansantaloudellisesti. Muistisairauksien hinnaksi on arvioitu Suomessa useita miljardeja.  

Hoitamaton kuulovamma vaikeuttaa ikääntyneen vuorovaikutustilanteita, mikä kuormittaa muistia sekä muita kognitiivisia toimintoja. Ikään liittyvä kuulonalenema lisää ikääntyneen riskiä kokea masennusta, yksinäisyyttä ja jopa kaatumisia.  

–Huolimatta kuulonalenemien mukanaan tuomista toiminnallisista rajoituksista ikääntyneet odottavat monesti jopa kymmenen vuotta ennen kuin hakeutuvat kuulonkuntoutukseen, toteaa Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.   

Tutkimukset niin Suomessa kuin maailmalla osoittavat, kuinka oikea-aikainen kuulonkuntoutus tukee kognitiota, muistia ja tiedonkäsittelyä. Tämä iäkkäiden elämänlaadun positiivinen kehitys siirtyy suoraan taloudellisena hyötynä yhteiskunnalle.  

 – Uusien hyvinvointialueiden rakenteiden tulee mahdollistaa esteetön ja nopea pääsy kuulon ja muistin tutkimuksiin asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi tulee investoida riittävästi kuulonkuntoutuksen palveluihin, korostaa Sanna Kaijanen. 

 Yhtenä keinona ennaltaehkäistä kuulon ja muistin yhteyksien aiheuttamia ongelmia olisi luoda WHO:n suosittelemat säännölliset ikäkausitarkastukset. WHO:n mukaan kuulontutkimus tulisi sisältyä viidenkymmenen vuoden iästä lähtien normaaleihin viiden vuoden välein suoritettaviin ikäkausiterveystarkastuksiin aina 64 vuoden ikään asti ja yli 65-vuotiaille kuulontutkimuksia tulisi olla 1-3 vuoden välein. WHO:n (2021) mukaan hoitamattomat kuulovammat maksavat maailmantaloudelle vuosittain 750 miljardia dollaria. 

 Kuuloliiton Kuule ja muista -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta kuulon ja muistin yhteyksistä sekä hoitamattoman kuulonaleneman hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista.  

 –Kannustamme ikäihmisiä tutkituttamaan ja arvioimaan säännöllisesti sekä kuuloaan että muistiaan. Panostamalla kuulon heikkenemisestä johtuvien haasteiden ja muistin pulmien ennaltaehkäisyyn yhteiskuntamme säästää miljoonia. Lisäksi mahdollistuu inhimillinen vanhuus, kun ikääntynyt saa nauttia toimintakykyisestä ja mielekkäästä arjestaan omassa kodissaan, sanovat hankkeen asiantuntijat Maarit Honkasola ja Tiina Ahonen 

 Kuule ja muista -hanke tuo päättäjien ja ammattilaisten tietoisuuteen iäkkäiden kuulon tutkimisen ja hoidon tärkeyden muistisairauksien ennaltaehkäisyssä. Muistisairaidenkin elämänlaatua ja toimintakykyä voidaan tukea oikeanlaisella kuulonkuntoutuksella.   

Lisätietoja: Kuule ja muista -hankkeen asiantuntija Maarit Honkasola (maarit.honkasola@kuuloliitto.fi , 044 346 9544) ja asiantuntija Tiina Ahonen (tiina.ahonen@kuuloliitto.fi, 044 346 9539) 

Kuuloliiton Kuulo ja muisti -verkkosivusto: https://www.kuuloliitto.fi/kuulo-ja-muisti/