Blogit

Kuulon merkitys hyvinvoinnillemme – Maailman Kuulopäivä 3.3.

Maaliskuun 3. päivänä vietettävä Maailman Kuulopäivä antaa meille mahdollisuuden pohtia kuulon merkitystä elämässämme.  

Kuuloterveys on tärkeä osa hyvinvointiamme, mutta pienet kuulon pulmat saattavat jäädä kokonaan huomaamatta. On myös helppo unohtaa kuuloaistin merkitys jokapäiväiseen elämään. Kuulo vaikuttaa iästä riippumatta arkeen, ihmissuhteisiin ja jopa muistiin. Kuulon heikkenemistä pidetään harvinaisena ja kuulo-ongelmien kanssa pyritään usein selviytymään yksin. Tietoa ja tukea löytyy Kuuloliiton ja sen paikallisyhdistysten kautta. 

Kuulonkuntoutuksen tulisi olla oikeus, ei etuoikeus. Kuuloon liittyvissä asioissa tulisi saada apua ja hoitoa tehokkaasti koko Suomen alueella, asuinpaikasta riippumatta.  Edelleen kuitenkin yli 80 % tarvittavista kuulontutkimuksista jää hoitamatta maailmanlaajuisesti. Onkin tärkeää purkaa erilaisia ennakkoluuloja madaltaakseen hoitoon hakeutumisen kynnystä. Miksi sitten kaikki eivät hae apua? 

  • ”Vain vanhukset kärsivät kuulon ongelmista.” 

Todellisuudessa kuulovammat voivat kohdata kaikenikäisiä. Älä oleta, tarkista kuulosi säännöllisesti! 

  • ”Kuulon heikkeneminen on harvinaista.” 

Suomessa on arvioiden mukaan noin 800 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Avoin keskustelu ja tiedon lisääminen auttavat ymmärtämään ja hyväksymään oman tilanteen.  

Ennakkoluulot vaikuttavat usein siihen, miten ihmiset suhtautuvat kuulo-ongelmiin ja kuulonkuntoutukseen. Monet kuvittelevat, että kuulovammat koskevat vain vanhempia ihmisiä. Kuitenkin noin joka kymmenennellä työikäisellä on jonkinasteinen kuulonalenema ja työikäisiä kuulokojeen käyttäjiä on kymmeniä tuhansia. Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti on meluvamma. 

  • ”Kuulokojeet ovat hankalia ja rumia.” 

Teknologia on kehittynyt, ja nykyaikaiset kuulokojeet ovat helppokäyttöisiä ja niitä löytyy monessa eri tyylissä. Älä anna ennakkoluulojen estää parantamasta elämänlaatuasi. 

  • ”Kuulokojeet tekevät elämästä hankalaa.” 

Modernit kuulokojeet ovat käteviä ja parantavat elämänlaatua.  

Kuvitellaan, että kuulokojeet ovat suurikokoisia ja epäkäytännöllisiä. Nykyaikaiset kojeet ovat kuitenkin helppokäyttöisiä ja niissä on paljon valinnanvaraa värikkäistä huomaamattomiin.

Kuulonkuntoutus on myös taloudellisesti kannattavaa. Hoitamattomat kuulovammat voivat vaikuttaa työkykyyn, lisätä terveyskustannuksia ja vaikuttaa negatiivisesti sosiaaliseen elämään. On tärkeää ymmärtää, että kuuloterveydestä huolehtiminen on investointi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Teksti:  

  • Maija Makkonen, viestinnän asiantuntija, Kuuloliitto 
  • Tiina Ahonen, asiantuntija, Kuuloliitto