Kuulolla työssä -viestintäkampanja

Kuulolla työssä -viestintäkampanja  on suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille ja työnantajille.  Kampanjan keskeinen osa on Kuulolla työssä -sivusto, jonka avointa opasaineistoa voivat hyödyntää kaikki työpaikat ja työterveyshuollot sekä mm. oppilaitokset, kuntoutustahot, työeläkevakuutusyhtiöt, Kela ja päätöksentekijät.

Kampanjan tarkoitus on levittää tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.  Kuulolla työssä -sivusto paneutuu kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat huonokuuloisen osallistumista, mitä huonokuuloista helpottavia työn ja työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä, mitä tukea työnantaja saa mukautuksiin, sekä miten vähentää meluisuutta.  Sivuston tavoitteena on, että

  • työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tuntee työtä helpottavat toimintatavat ja mukautukset
  • työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä
  • työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuksista ja niihin saatavista tuista.  Työterveyshuollossa tunnistetaan kuulonalenema, otetaan kuulo puheeksi sekä tunnetaan kuulonaleneman vaikutukset ja tavat, millä niitä voi helpottaa.
  • kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

Kampanjalla on laaja yhteistyöverkosto.  Kampanjasivustoa ja siitä tehtyjä nostoja markkinoidaan omassa sekä yhteistyökumppaneiden sosiaalisessa ja painetussa mediassa.  Kohdennettuja viestejä lähetetään kuntien työterveyshuolloille sekä kasvatus- ja opetustoimelle ja edelleen opetus- ja päiväkotihenkilöstölle.

Kampanjaan liittyy neljä Kuulolla työssä –kuuloautotempausta: kaksi niistä tehdään päiväkoteihin ja kaksi oppilaitoksiin.  Lue lisää Kuuloautotempauksista.

Verkkosivuston osoite on: https://www.kuuloliitto.fi/kuulolla-tyossa/

Sosiaalisessa mediassa kampanja käyttää aihetunnistetta #kuulollatyössä.

Kampanjointi toteutetaan lokakuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.

Kuulolla työssä –sivuston keskeisenä lähteenä on Työterveyslaitoksen Kuulokojeen käyttäjät työelämässä –tutkimus.
Hei, kyllä tämän kanssa pärjää! –kortteja asiakkaille jaettavaksi voit tilata täältä.

Kuulolla työssä -viestintäkampanja päättyi 30.6.2018.  Kampanjan loppuraportti löytyy tästä.

Kuulolla työssä -sivusto on käytössä edelleen ja sen sisältöä laajennetaan kattamaan useampia ammattiryhmiä.

Kampanjan yhteistyökumppanit ja toteutus

Kampanja toteutettiin Työsuojelurahaston tuella.  Kampanjan toteutti Kuuloliitto ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.  Yhteistyökumppaneiden logolinkit löytyvät sivun alareunasta.

Kampanjan vastuu- ja yhteyshenkilönä toimi Kuuloliitto ry:n suunnittelija Annina Virta, annina.virta (at) kuuloliitto.fi, puh. 040 545 4710.

Kuulolla työssä -sivuston grafiikat ja animaatiot on tehnyt Osuuskunta Animaatiokopla.  Haastatteluvideon toteutti V2B Videoviestintä Oy.

Kuuloliitto kiittää …

rahoittajiaan ja yhteistyökumppaneitaan sekä vapaaehtoistoimijoitaan, joidenka tuella ja asiantuntemuksella Kuulolla työssä -sivusto on toteutettu.

Siirry Kuulolla työssä –etusivulle.