Kuulolla työssä -viestintäkampanja ja -sivusto

Kuulolla työssä -viestintäkampanja toteutettiin lokakuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana.  Kampanja oli suunnattu erityisesti kasvatus- ja opetushenkilöstölle sekä niiden työterveyshuolloille ja työnantajille.  Kampanjan keskeistä osaa Kuulolla työssä -sivustoa päivitetään edelleen ja laajennetaan kattamaan myös muita ammattiryhmiä.

Pääasiassa työsuojelurahaston rahoittaman kampanjan loppuraportti löytyy tästä.

Kampanjan toteutti Kuuloliitto ry yhdessä yhdeksän yhteistyökumppaninsa kanssa.  Yhteistyökumppaneiden logolinkit löytyvät sivun alareunasta.
Sivustolle ohjaavaa Hei, kyllä tämän kanssa pärjää! –kortteja asiakkaille jaettavaksi voit tilata täältä.

Sosiaalisessa mediassa sivusto käyttää aihetunnistetta #kuulollatyössä.

Kuulolla työssä –sivustolla on tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisumalleja sekä huonokuuloisen työkyvyn tueksi että meluisuuden vähentämiseksi työpaikoilla.  Kuulolla työssä -sivusto paneutuu kysymyksiin: miten tunnistan kuulonaleneman, mistä saan siihen apua, millaiset kommunikaatiotavat helpottavat huonokuuloisen osallistumista, mitä huonokuuloista helpottavia työn ja työolosuhteiden mukautuksia voi tehdä, mitä tukea työnantaja saa mukautuksiin, sekä miten vähentää meluisuutta.  Alkuperäisen sivuston tavoitteena on, että

  • työntekijä tunnistaa mahdollisen kuulonalenemansa, hakeutuu tarvittaessa jatkotutkimukseen ja kuntoutukseen sekä tuntee työtä helpottavat toimintatavat ja mukautukset
  • työyhteisö oppii huomioimaan huonokuuloisen työyhteisössä
  • työnantaja, työterveyshuolto ja työntekijä saavat tietoa työolosuhteiden mukautuksista ja niihin saatavista tuista.  Työterveyshuollossa tunnistetaan kuulonalenema, otetaan kuulo puheeksi sekä tunnetaan kuulonaleneman vaikutukset ja tavat, millä niitä voi helpottaa.
  • kasvatus- ja opetusalalla tunnetaan melua vähentäviä toimintatapoja sekä akustisten ja tilan käyttöön liittyvien ratkaisujen merkitys melua vähennettäessä.

Kesän ja syksyn 2019 aikana sivustolle tulee uusia alasivuja liittyen työelämän mukautuksiin, työssä jaksamiseen, työnhakuun sekä ohjaukseen ja neuvontaan.

Siirry Kuulolla työssä –etusivulle.