Uutiset

Vapaaehtoisia tarvitaan auttamistehtäviin

Valkea talo.

Suomen koronatilanteen pahentuessa ministeri Krista Kiuru on pyytänyt järjestöjä apuun koronaepidemian vastaisiin toimiin. SOSTE ja Suomen Punainen Risti ovat sopineet toimintamallista, jossa Punainen Risti ohjaa vapaaehtoisia auttamistehtäviin. Kuuloliitto osallistuu talkoisiin yhdessä muiden sote-järjestöjen kanssa.  

Punaisella Ristillä on sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehdyn yhteistyöpöytäkirjan mukaisesti rooli koordinoida tarvittaessa vapaaehtoisryhmiä, jotka toimivat sosiaali- ja terveysviranomaisten tukena. Punaisen Ristin ja SOSTEn sopimassa toimintamallissa Punainen Risti kerää verkkokyselyllä sellaisten henkilöiden yhteystietoja, joilla voisi olla mahdollisuus toimia vapaaehtoisille soveltuvissa tehtävissä omalla paikkakunnallaan. Punainen Risti kartoittaa tarpeen tullen yhteystietonsa jättäneiden osaamisen ja käytettävyyden vapaaehtoistehtäviin. Jos viranomaiset pyytävät järjestöjen apua, kunkin alueen Punaisen Ristin piiri ohjaa vapaaehtoisia tarvittaviin tehtäviin. Aiempaa koulutusta ei tarvita eikä yhteystietojen jättäminen sido mihinkään tehtäviin.

Kunta päättää tarpeidensa mukaisesti, pyytääkö se järjestöjä tuekseen. Jos kunta tai viranomainen pyytää apua, Punainen Risti sopii vapaaehtoisten tehtävistä, perehdytyksestä, vapaaehtoistehtävien järjestelyistä ja kuluista viranomaisten kanssa. Myös muiden järjestöjen vapaaehtoiset tulevat osaksi Punaisen Ristin auttamistoimintaa.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua oheisen linkin kautta:

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen >