Strategia

Kuuloliiton liittokokous hyväksyi lokakuussa 2014 liitolle strategian eli pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017.

Visio

Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Tällaisessa yhteiskunnassa kuulovammaisilla on muiden kansalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistumiseen, työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Arvot

Yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, ihmisläheisyys.

Strategiset aihealueet 2015 – 2017

Toiminnassaan Kuuloliitto keskittyy niihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joilla on merkittävä vaikutus kuulovammaisten elämään ja toimintaympäristöön tulevina vuosina. Niitä ovat väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja laatu sekä kuunteluympäristön ja viestinnän esteet. Yhteiskunnallisten haasteiden lisäksi Kuuloliitto tulee panostamaan jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiin. Taloussuunnitelman tärkein tavoite on saada Kuuloliiton talous tasapainoon strategiakauden aikana.

Strategiset aihealueet, joiden pohjalta on laadittu kansalaisjärjestötoiminnan strategiset tavoitteet ja toimenpidelinjaukset:

  1. Ikääntyneille oikeus hyvään kuulemiseen
  2. Tulkkaus- ja vammaispalvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi
  3. Ohjausta ja vertaistukea kuulovammaisille lapsille ja nuorille
  4. Vapaaehtoistoiminnalle hyvät toimintaedellytykset
  5. Kuulovammaiset osaksi esteettömyyden suunnittelua

Tutustu Kuuloliiton Strategiaan vuosille 2015 – 2017 >