Uutiset

Kuuloliitto vaikuttajana ja yhdistysten tukena


Vuosi 2018 on Kuuloliitossa Esteettömyyden teemavuosi. Kuulovammaisella esteet liittyvät usein ääniympäristöön ja viestintään sekä palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Esteettömyyden teemavuosi näkyy sekä jäsenyhdistysten toiminnassa että Kuuloliiton vaikuttamistyössä. Yhdistykset järjestävät vuoden aikana 27 esteettömyystapahtumaa. Kuuloliiton päätapahtuma on Saatko selvää –seminaari  23.10. Tampereella. Esteettömyys-teema on esillä myös esimerkiksi silmukoiden ja palveluiden ilmiantokilpailuissa.

Ääniympäristöön ja kuunteluolosuhteisiin vaikuttamisen lisäksi toiminnan keskiössä on myös viestinnän monikanavaisuuteen ja monimuotoisuuteen vaikuttaminen. Kuuloliitto on aktiivisesti edistänyt muun muassa 112-hätätekstiviestipalvelun käyttöönottoa sekä suomenkielisten elokuvien ja TV-ohjelmien tekstitystä.

Kuntoutus- ja vammaispalveluiden saatavuuteen Kuuloliitto vaikuttaa osallistumalla erilaisiin valmistelu- ja suunnitteluryhmiin sekä antamalla lausuntoja valmisteilla olevista asetuksista, laeista ja muista ajankohtaisista asioista. Lausuntoja on annettu esimerkiksi asiakasmaksuista, vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, tulkkauspalveluista ja apuvälineistä.

Kuntoutus, sopeutumisvalmennus ja lasten leirit

Kuuloliiton tytäryhtiö Kuulo-Auris Oy toteuttaa Kelan kuntoutuspalveluja: aikuisten harkinnanvaraista, moniammatillista yksilökuntoutusta sekä lasten, nuorten ja perheiden vaativaa ja harkinnanvaraista, moniammatillista yksilökuntoutusta.

Kopolan kurssikeskus on keskittynyt huonokuuloisten eläkeläisten sopeutumisvalmennuskursseihin. Kopolassa järjestetään myös kuulovammaisten virkistystapahtumia ja teemallisia viikonloppuja sekä tuettuja lomaviikkoja ja järjestötapahtumia.

Alueellisia ympäri Suomen toteutettavia sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään vuosittain kahdeksan.

Kuulovammaisten lasten ja nuorten kesäleiriä on vuodessa neljä. Tänä vuonna järjestettiin myös nuorten aikuisten viikonlopputapaaminen.

Ohjelmat

Tällä hetkellä Kuuloliiton siipien suojassa toimii sisäkorvaistutteen saaneiden ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikoinnin kehittämiseen keskittynyt Satakieli-ohjelma, harvinaisia kuulovamma- ja sairausryhmiä palveleva Harvinaiset –toiminta, joka kuuluu Harvinaiset-verkostoon  sekä sisäkorvaistutetta käyttävien ja harkitsevien tukiverkostoa kehittävä CI-tukiverkosto-projekti.

Vertaistukea paikallisilta yhdistyksiltä ja valtakunnallisilta tukiryhmiltä

 85 kuuloyhdistystä ympäri Suomen sekä valtakunnallisesti toimivat tinnitus- ja akustikusneurinoomayhdistys tarjoavat vertaistoimintaa ja –tukea jäsenilleen. Yhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja retkiä, vertaistuki- ja harrasteryhmiä sekä palveluja omalla toimialueellaan.

Yhdistysten palvelut tuotetaan vapaaehtoisvoimin. Niistä keskeisimpiä ovat kuulolähipalvelu (ohjaus- ja neuvontapalvelu) sekä kokemuskouluttaja- ja tulkkauspalvelun kouluttajatoiminta. Viimeisen kolmen vuoden aikana valtaisaan suosioon on noussut ympäri Suomea kiertävä Kuuloauto . Kuuloauton äänieriössä tehdään kuuloseula sekä opastetaan ja ohjataan kuuloon liittyvissä kysymyksissä.  Tänä vuonna Kuuloauto pysähtyy yli sadassa paikassa ja kuuloseuloja tehdään noin 3400:lle henkilölle.

Kuuloliitto tukee yhdistystensä vertais-, palvelu- ja vaikuttamistoimintaa järjestämällä koulutusta ja toiminnanohjausta esimerkiksi kuulolähipalvelijoille ja ryhmänvetäjille sekä Kuuloautossa toimiville vapaaehtoisille ja esteettömyystyötä tekeville.

Valtakunnallisella tasolla Kuuloliiton vertaistoimintaa järjestävät nuorten aikuisten Moottorikorvat, kuuroutuneet, sisäkorvaistutteen käyttäjät, Harvinaiset-toiminta sekä Akustikusneurinooma– ja Tinnitusyhdistykset.

Teksti: Annina Virta